logo

Tìm kiếm với từ khóa: "moi truong"

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường: tổ chức sinh hoạt khoa học chuyên môn cho cán bộ nhân...

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường: tổ chức sinh hoạt khoa học chuyên môn cho cán bộ nhân...

01/07/2014

Sáng ngày 30/6 tại phòng hội thảo quốc tế Viện khoa học sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn về buổi giảng thử cho cán bộ nhân viên trong Viện.