logo

Tìm kiếm với từ khóa: "moi truong"

KIỂM TRA CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG Y TẾ NĂM 2020 TẠI TỈNH CAO BẰNG

KIỂM TRA CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG Y TẾ NĂM 2020 TẠI TỈNH CAO BẰNG

27/07/2020

Thực hiện hoạt động kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường y tế năm 2019 được ban hành tại Quyết định số 2247/QĐ-BYT ngày 29/5/2020 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý môi trường y tế năm 2020 và Kế hoạch số 818/KH-BYT ngày 29/5/2020 về việc kiểm tra công tác quản lý môi trường y tế năm 2020.