logo

Tìm kiếm với từ khóa: "nghe nghiep"

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO QUỐC TẾ LĨNH...

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO QUỐC TẾ LĨNH...

12/09/2019

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO QUỐC TẾ LĨNH VỰC SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG G-EQUAS 63– 2019

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ  MÔI TRƯỜNG THAM DỰ LỄ PHÁT ĐỘNG GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA TRONG...

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THAM DỰ LỄ PHÁT ĐỘNG GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA TRONG...

16/08/2019

Thực hiện chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế và kế hoạch Tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, sáng ngày 16/8/2019 Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường vinh dự tham gia lễ phát động. Hòa chung không khí đó, đại diện Viện, Viện trưởng Doãn Ngọc Hải và Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Sơn đã có mặt từ sớm tham gia công tác chuẩn bị.