logo

Tìm kiếm với từ khóa: "moi truong"

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019, KHÁM PHÁT HIỆN BỆNH NGHỀ NGHIỆP...

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019, KHÁM PHÁT HIỆN BỆNH NGHỀ NGHIỆP...

12/05/2019

KHÁM PHÁT HIỆN BỆNH NGHỀ NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG MIỄN PHÍ TẠI CÔNG TY GIẦY RIEKER VIỆT NAM

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường tiếp tục đánh giá và chứng nhận chất lượng nước đầu ra...

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường tiếp tục đánh giá và chứng nhận chất lượng nước đầu ra...

07/05/2019

Hiện nay, do những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình cấp nước như đường ống dẫn đã cũ, có thể bị vỡ, dẫn đến nguy cơ xâm nhập nước thải vào đường ống dẫn nước sạch, các bể lưu trữ trung gian như bể ngầm, bể mái các tòa nhà không đảm bảo vệ sinh, nhiều khu vực chưa có nước cấp tập trung người dân tự khai thác nước giếng khoan, đào hoặc sử dụng nước bề mặt (ao, hồ, sông , suối) cho mục đích ăn uống sinh hoạt, dẫn đến chất lượng nước cấp đến các hộ gia đình có thể không đảm bảo cho ăn uống, sinh hoạt....