logo

Tìm kiếm với từ khóa: "moi truong"

TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ CHO TS. ĐẶNG ANH NGỌC  PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ...

TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ CHO TS. ĐẶNG ANH NGỌC PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ...

02/07/2018

Ngày 29/6/2018, Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã trân trọng trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho TS Đặng Anh Ngọc – Phó Viện trưởng

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐẦU RA CỦA THIẾT...

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐẦU RA CỦA THIẾT...

19/06/2018

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường tiếp tục đánh giá và chứng nhận chất lượng nước đầu ra của thiết bị lọc nước Karofi.

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ LÊ THÁI HÀ

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ LÊ THÁI HÀ

22/05/2018

ThS.Lê Thái Hà đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Khoa học môi trường tại trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội.