logo

Tìm kiếm với từ khóa: "suc khoe"

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức thành công chương trình tập huấn về thông tư...

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức thành công chương trình tập huấn về thông tư...

19/06/2019

Vừa qua, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức 03 lớp tập huấn về “Hướng dẫn thực hiện và xây dựng quy chuẩn địa phương theo thông tư 41/2018/TT-BYT và Hướng dẫn cập nhật, chuyển đổi sang phiên bản mới TCVN ISO/IEC 17025:2017” cho các Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Trung tâm Y tế dự phòng và các cơ sở cấp nước tại 63 tỉnh/thành phố

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường tiếp tục đánh giá và chứng nhận chất lượng nước đầu ra...

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường tiếp tục đánh giá và chứng nhận chất lượng nước đầu ra...

07/05/2019

Hiện nay, do những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình cấp nước như đường ống dẫn đã cũ, có thể bị vỡ, dẫn đến nguy cơ xâm nhập nước thải vào đường ống dẫn nước sạch, các bể lưu trữ trung gian như bể ngầm, bể mái các tòa nhà không đảm bảo vệ sinh, nhiều khu vực chưa có nước cấp tập trung người dân tự khai thác nước giếng khoan, đào hoặc sử dụng nước bề mặt (ao, hồ, sông , suối) cho mục đích ăn uống sinh hoạt, dẫn đến chất lượng nước cấp đến các hộ gia đình có thể không đảm bảo cho ăn uống, sinh hoạt....