logo

Tìm kiếm với từ khóa: "nghe nghiep"

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỚP TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ GIÁM SÁT CHÁT...

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỚP TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ GIÁM SÁT CHÁT...

12/10/2018

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức lớp tập huấn về “Quản lý giám sát chất lượng nước RO dùng cho kỹ thuật thận nhân tạo theo quy định mới của Bộ Y tế” tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho các cơ sở y tế có điều trị thận nhân tạo tại khu vực phía Nam.

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HỖ TRỢ CÁC BỆNH VIỆN XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỆ...

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HỖ TRỢ CÁC BỆNH VIỆN XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM SOÁT HỆ...

12/10/2018

Với mục đích hỗ trợ các bệnh viện có điều trị thận nhân tạo kiểm soát tốt hơn chất lượng nước dùng cho thận nhân tạo, đảm bảo an toàn điều trị cho người bệnh thận nhân tạo, Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã thành lập Nhóm RO

TRIỂN LÃM VỀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

TRIỂN LÃM VỀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

11/09/2018

Song song với chương trình chính thức của Hội nghị khoa học quốc tế về sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, bên hành lang Hội nghị là hoạt động triển lãm quốc tế về các trang thiết bị, dịch vụ phục vụ khám sức khỏe, sức khỏe nghề nghiệp và đo kiểm môi trường.

KHAI MẠC HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 5 VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 9 VỀ SỨC...

KHAI MẠC HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 5 VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 9 VỀ SỨC...

10/09/2018

Sáng 10 tháng 9 năm 2018, Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 5 và hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 9 về sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường được khai mạc tại Hội trường khách sạn Meliã.