logo

Tìm kiếm với từ khóa: "suc khoe"

HỘI THẢO TÁC ĐỘNG CỦA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

HỘI THẢO TÁC ĐỘNG CỦA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

13/11/2018

Ngày 9/11/2018, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế phối hợp Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổ chức Field Alliance, Thái Lan tổ chức Hội thảo “Tác động của dư lượng thuốc bảo bệ thực vật đến sức khỏe và môi trường”.