logo
Đánh giá công nhận chuẩn các xét nghiệm TTYTDP Phú Thọ

Đánh giá công nhận chuẩn các xét nghiệm TTYTDP Phú Thọ

07/12/2016

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo tuyến năm 2016 của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và căn cứ vào công văn đề nghị công nhận chuẩn các chỉ tiêu xét nghiệm của TTYTDP tỉnh Phú Thọ số 516/YTDP-XN ngày 17 tháng 10 năm 2016.