logo
Lớp tập huấn Huấn luyện An toàn lao động  vệ sinh lao động trong các cơ sở y tế, hưởng ứng tuần...

Lớp tập huấn Huấn luyện An toàn lao động vệ sinh lao động trong các cơ sở y tế, hưởng ứng tuần...

06/09/2016

Nhằm hưởng ứng tuần lễ an toàn vệ sinh lao động năm 2016, sáng 05/04/2016, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức lớp tập huấn “Huấn luyện An toàn lao động – vệ sinh lao động trong các cơ sở y tế”