logo
Đánh giá công nhận chuẩn các xét nghiệm TTYTDP Phú Thọ

Đánh giá công nhận chuẩn các xét nghiệm TTYTDP Phú Thọ

07/12/2016

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo tuyến năm 2016 của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và căn cứ vào công văn đề nghị công nhận chuẩn các chỉ tiêu xét nghiệm của TTYTDP tỉnh Phú Thọ số 516/YTDP-XN ngày 17 tháng 10 năm 2016.

Đánh giá thực trạng môi trường và sức khỏe trẻ em ở một số địa điểm có nguy ô nhiễm chì tại tỉnh...

Đánh giá thực trạng môi trường và sức khỏe trẻ em ở một số địa điểm có nguy ô nhiễm chì tại tỉnh...

14/10/2016

Thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà Nước “Nghiên cứu thực trạng nhiễm độc chì ở trẻ em Việt Nam và hiệu quả một số giải pháp can thiệp” Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường cùng Viện Nghiên cứu sức khỏe và môi trường Việt sẽ tiến hành đánh giá hiện trạng môi trường và sức khỏe trẻ