logo
Kinh nghiệm xử lý ô nhiễm chì tại Công viên Red Hook, quận Brooklyn, thành phố New York

Kinh nghiệm xử lý ô nhiễm chì tại Công viên Red Hook, quận Brooklyn, thành phố New York

03/01/2017

Tiếp tục chương trình học tập trao đổi kinh nghiệm về khắc phục ô nhiễm và phòng chống nhiễm độc chì, đoàn công tác của Viện SKNN&MT đã trao dổi với chuyên gia của Pure Earth và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) về các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường do chì.