logo
Lớp tập huấn Huấn luyện An toàn lao động  vệ sinh lao động trong các cơ sở y tế, hưởng ứng tuần...

Lớp tập huấn Huấn luyện An toàn lao động vệ sinh lao động trong các cơ sở y tế, hưởng ứng tuần...

06/09/2016

Nhằm hưởng ứng tuần lễ an toàn vệ sinh lao động năm 2016, sáng 05/04/2016, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức lớp tập huấn “Huấn luyện An toàn lao động – vệ sinh lao động trong các cơ sở y tế”

Lớp tập huấn về Quản lý chất thải y tế cho cán bộ quản lý các đơn vị y tế, cán bộ chuyên trách...

Lớp tập huấn về Quản lý chất thải y tế cho cán bộ quản lý các đơn vị y tế, cán bộ chuyên trách...

15/03/2016

Triển khai hoạt động đào tạo về quản lý chất thải y tế trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường phối hợp với Ban QLDA Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện (Bộ Y tế) tổ chức khóa đào tạo về quản lý chất thải y tế cho 03 nhóm đối tượng

Lớp tập huấn: Chăm sóc sức khỏe học sinh trong trường học

Lớp tập huấn: Chăm sóc sức khỏe học sinh trong trường học

03/02/2016

Từ ngày 25 đến 27/01/2016, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức lớp tập huấn về công tác y tế trường học cho 10 trường tiểu học trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Khai giảng lớp tập huấn Quản lý chất thải y tế

Khai giảng lớp tập huấn Quản lý chất thải y tế

21/09/2015

Hiện nay chất thải y tế là một vấn đề có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và xã hội. Nhất là trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa như nước ta, chất thải y tế có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người đặc biệt là những chất thải nhiễm khuẩn, chất thải từ các phòng xét nghiệm…

Cán bộ Viện tham gia giảng bài lớp tập huấn Quản lý chất thải y tế

Cán bộ Viện tham gia giảng bài lớp tập huấn Quản lý chất thải y tế

01/09/2015

Sáng ngày 20/04/2015, tại Hà Nội đã diễn ra buổi tập huấn Quản lý chất thải y tế cho các cán bộ đang công tác tại các bệnh viện cũng như các cơ sở y tế trên cả nước.

Lớp tập huấn Nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng nước và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn...

Lớp tập huấn Nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng nước và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn...

13/08/2015

Trong chương trình phối hợp giữa Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế và Tổ chức y tế thế giới, khóa tập huấn “Nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng nước và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn” tiếp tục được tổ chức tại thành phố Huế từ 12 - 15/1/2015.

Lớp tập huấn hỗ trợ năng lực giám sát môi trường lao động cho tuyến tỉnh và tuyến huyện

Lớp tập huấn hỗ trợ năng lực giám sát môi trường lao động cho tuyến tỉnh và tuyến huyện

13/08/2015

Từ ngày 7-7 đến ngày 11-7, Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức lớp tập huấn hỗ trợ tăng cường năng lực giám sát môi trường lao động cho tuyến tỉnh và tuyến huyện.

Tổ chức lớp tập huấn Bệnh Nghề Nghiệp cho các cán bộ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổ chức lớp tập huấn Bệnh Nghề Nghiệp cho các cán bộ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

13/08/2015

Từ ngày 30/6 đến ngày 08/8 Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức lớp tập huấn “ Bệnh nghề nghiệp” cho các bác sĩ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Lớp tập huấn hỗ trợ tăng cường năng lực công tác khám, chuẩn đoán, giám định, điều trị, phục hồi...

Lớp tập huấn hỗ trợ tăng cường năng lực công tác khám, chuẩn đoán, giám định, điều trị, phục hồi...

13/08/2015

Để triển khai kế hoạch hoạt động của chương trình phòng chống Bệnh nghề nghiệp năm 2014, trong thời gian từ 14/7 đến 18/7, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức lớp tập huấn về hỗ trợ tăng cường năng lực công tác khám, chuẩn đoán, giám định, điều trị, phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp

Lớp tập huấn Hỗ trợ tăng cường năng lực kiểm soát môi trường lao động cho tuyến tỉnh và tuyến huyện

Lớp tập huấn Hỗ trợ tăng cường năng lực kiểm soát môi trường lao động cho tuyến tỉnh và tuyến huyện

12/08/2014

Để triển khai kế hoạch hoạt động của Chương trình phòng chống Bệnh nghề nghiệp năm 2014, từ ngày 11/8 đến ngày 15/8, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức lớp tập huấn "Hỗ trợ tăng cường năng lực kiểm soát môi trường lao động cho tuyến tỉnh và tuyến huyện".