logo

Sinh hoạt khoa học của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

03/12/2014
            
Nhân dịp Ông Gerry Croteau – Chuyên gia của trường Đại Học Washington sang thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều 18/11/2014, Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về “Đánh giá và kiểm soát các yếu tố nguy cơ trong môi trường lao động” với sự tham gia của cán bộ các khoa chuyên môn Viện.
Trong buổi sinh hoạt khoa học, chuyên gia Gerry Croteau đã trình bày các phương pháp đánh giá và các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy cơ trong môi trường lao động, chia sẻ những kinh nghiệm của mình với các đồng nghiệp Việt Nam.
 
           Trường Đại Học Washington – Hoa Kỳ là một trong các đối tác hợp tác quốc tế lâu năm của Viện. Hàng năm, nhiều đoàn chuyên gia của Trường sang làm việc với Viện, trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo.  
 

 

 

 
 
 
Buổi sinh hoạt khoa học của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường