logo
Trao đổi hợp tác giữa Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và Trung tâm...

Trao đổi hợp tác giữa Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và Trung tâm...

21/12/2017

Chiều ngày 12/12/2017, đoàn cán bộ của Viện do TS. Đặng Anh Ngọc – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoà...

Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo hỗ trợ tuyến dưới và giao lưu thể thao...

Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo hỗ trợ tuyến dưới và giao lưu thể thao...

02/11/2015

Trong 02 ngày 9 – 10 tháng 01 năm 2014, Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường đã tổ chức thàn...

Hội nghị "Tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn và hợp tác giữa các...

Hội nghị "Tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn và hợp tác giữa các...

02/11/2015

Tổng kết công tác chỉ đạo tuyến hỗ trợ các trung tâm y tế dự phòng các tỉnh/thành phố phía Bắc nă...