logo
Khoa Tâm sinh lý Ecgônômi tham gia trưng bày gian hàng thiết bị thực hiện...

Khoa Tâm sinh lý Ecgônômi tham gia trưng bày gian hàng thiết bị thực hiện...

26/05/2017

Tham gia buổi triển lãm, Khoa Tâm sinh lý lao động và Ecgônômi đã trưng bầy một số trang thiết bị...

Yếu tố nguy cở tổn thương do vật sắt nhọn đối với nhân viên y tế và biện...

Yếu tố nguy cở tổn thương do vật sắt nhọn đối với nhân viên y tế và biện...

23/05/2017

Trong các cơ sở y tế, nhân viên y tế luôn ở trong tình trạng nguy cơ bị tai nạn nghề nghiệp khi ...

Triển lãm về an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Triển lãm về an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cộng đồng

23/05/2017

Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đ...

HỘI THẢO KHOA HỌC NGUỒN PHƠI NHIỄM CHÌ CHÍNH VÀ TÌNH TRẠNG NHIỄM ĐỘC CHÌ Ở...

HỘI THẢO KHOA HỌC NGUỒN PHƠI NHIỄM CHÌ CHÍNH VÀ TÌNH TRẠNG NHIỄM ĐỘC CHÌ Ở...

12/05/2017

Ngày 25/04/2017, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức buổi hội thảo khoa học “Nguồn...