logo
NHIỄM ĐỘC THUỶ NGÂN NGHỀ NGHIỆP

NHIỄM ĐỘC THUỶ NGÂN NGHỀ NGHIỆP

02/05/2017

Bệnh nhiễm độc Hg nghề nghiệp là bệnh nhiễm độc do tiếp xúc với thủy ngân và hợp chất thủy ng...

BỆNH NHIỄM ĐỘC NICOTIN NGHỀ NGHIỆP

BỆNH NHIỄM ĐỘC NICOTIN NGHỀ NGHIỆP

02/05/2017

Bệnh nhiễm độc Nicotin nghề nghiệp là bệnh nhiễm độc do tiếp xúc với Nicotin trong quá trình lao...

BỆNH NHIỄM ĐỘC CACBON MONOXIT NGHỀ NGHIỆP

BỆNH NHIỄM ĐỘC CACBON MONOXIT NGHỀ NGHIỆP

02/05/2017

Bệnh nhiễm độc cacbon monoxit (CO) nghề nghiệp là bệnh nhiễm độc do tiếp xúc với CO trong quá trì...

NHIỄM ĐỘC BENZEN VÀ CÁC ĐỒNG ĐẲNG  (TOLUEN VÀ XYLEN) NGHỀ NGHIỆP

NHIỄM ĐỘC BENZEN VÀ CÁC ĐỒNG ĐẲNG (TOLUEN VÀ XYLEN) NGHỀ NGHIỆP

29/04/2017

Bệnh nhiễm độc nghề nghiệp do benzen và đồng đẳng là bệnh nhiễm độc do tiếp xúc với benzen hoặc đ...

UNG THƯ NGHỀ NGHIỆP

UNG THƯ NGHỀ NGHIỆP

24/04/2017

Ung thư ngày một phổ biến ở các nước công nghiệp, trung bình 5 người chết có 1 người chết do ung ...