logo
NHIỄM ĐỘC MANGAN NGHỀ NGHIỆP

NHIỄM ĐỘC MANGAN NGHỀ NGHIỆP

04/05/2017

Bệnh nhiễm độc mangan nghề nghiệp là bệnh nhiễm độc do tiếp xúc với mangan và hợp chất mangan tro...

BỆNH NHIỄM ĐỘC CACBON MONOXIT NGHỀ NGHIỆP

BỆNH NHIỄM ĐỘC CACBON MONOXIT NGHỀ NGHIỆP

02/05/2017

Bệnh nhiễm độc cacbon monoxit (CO) nghề nghiệp là bệnh nhiễm độc do tiếp xúc với CO trong quá trì...

NHIỄM ĐỘC BENZEN VÀ CÁC ĐỒNG ĐẲNG  (TOLUEN VÀ XYLEN) NGHỀ NGHIỆP

NHIỄM ĐỘC BENZEN VÀ CÁC ĐỒNG ĐẲNG (TOLUEN VÀ XYLEN) NGHỀ NGHIỆP

29/04/2017

Bệnh nhiễm độc nghề nghiệp do benzen và đồng đẳng là bệnh nhiễm độc do tiếp xúc với benzen hoặc đ...

Báo động tình trạng gia tăng người lao động mắc bệnh nghề nghiệp (Tiếp theo...

Báo động tình trạng gia tăng người lao động mắc bệnh nghề nghiệp (Tiếp theo...

24/04/2017

Trong khi sức khỏe của hàng triệu người lao động (NLĐ) bị giảm sút, bệnh nghề nghiệp (BNN) gia tă...

Báo động tình trạng gia tăng người lao động mắc bệnh nghề nghiệp (Kỳ 1)

Báo động tình trạng gia tăng người lao động mắc bệnh nghề nghiệp (Kỳ 1)

24/04/2017

Người trong độ tuổi lao động chiếm hơn một nửa dân số nước ta và là lực lượng chính đóng góp cho ...

NHIỄM HIV/AIDS DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP

NHIỄM HIV/AIDS DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP

24/04/2017

Trải qua hơn 30 năm đấu tranh phòng chống HIV/AIDS, thế giới đang phải đương đầu với đại dịch có ...

BỆNH BỤI PHỔI  THAN

BỆNH BỤI PHỔI THAN

24/04/2017

Ngành khai thác than hiện nay ở Việt Nam đang là một trong những ngành đóng góp cao đối với ngân ...