logo
Mô hình an toàn vệ sinh lao động toàn diện: kinh nghiệm Singapore và Việt Nam

Mô hình an toàn vệ sinh lao động toàn diện: kinh nghiệm Singapore và Việt Nam

22/01/2018

An toàn vệ sinh lao động toàn diện là sáng kiến quản lý sức khỏe lồng ghép trong kinh doanh để đạ...

LỚP TẬP HUẤN "Các vấn đề An toàn vệ sinh lao động tại Việt Nam - Thực trạng...

LỚP TẬP HUẤN "Các vấn đề An toàn vệ sinh lao động tại Việt Nam - Thực trạng...

11/12/2017

Sáng ngày 8/12/2017, Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường – Bộ Y tế đã tổ chức thành công lớp ...

Kiểm soát các yếu tố nguy hại gây rối loạn cơ xương trong lao động

Kiểm soát các yếu tố nguy hại gây rối loạn cơ xương trong lao động

16/10/2017

Để giảm nguy cơ gây thương tích, các công việc cần phải được thiết kế để hạn chế các yếu tố nguy ...

Một số điểm mới của Luật An toàn vệ sinh lao động

Một số điểm mới của Luật An toàn vệ sinh lao động

21/09/2017

Quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động và quản lý Nhà nước liên quan đến ...

Hội thảo "Ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe và biện pháp dự phòng".

Hội thảo "Ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe và biện pháp dự phòng".

21/07/2017

Chiều ngày 20/7/2017, tại khách sạn Nikko Hanoi đã diễn ra Hội thảo "Ảnh hưởng của tiếng ồn đến s...