logo
Xe quan trắc di động.

Xe quan trắc di động.

26/09/2017

Để đáp ứng việc lấy mẫu nước, đo môi trường và phân tích mẫu kịp thời, Viện Sức khỏe nghề nghiệp ...

Dịch vụ Quan trắc môi trường lao động của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi...

Dịch vụ Quan trắc môi trường lao động của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi...

02/06/2017

Nhằm đáp ứng những nhu cầu cùng sự mong muốn thiết thực của khách hàng, Viện không ngừng nâng cao...

Lớp tập huấn Huấn luyện An toàn lao động  vệ sinh lao động trong các cơ sở y...

Lớp tập huấn Huấn luyện An toàn lao động vệ sinh lao động trong các cơ sở y...

06/09/2016

Nhằm hưởng ứng tuần lễ an toàn vệ sinh lao động năm 2016, sáng 05/04/2016, Viện Sức khỏe nghề ngh...