logo
Chì (Pb)

Chì (Pb)

31/03/2017

Trong thạch quyển (lớp rắn vỏ trái đất sâu 16 km), chì có hàm lượng 1,6.10-4% khối lượng. Như vậy...

Kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2012: Nghiên cứu ứng dụng...

Kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2012: Nghiên cứu ứng dụng...

02/11/2015

Kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2012: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký khí với...

Mangan trong nước

Mangan trong nước

04/05/2015

Mangan là một kim loại màu trắng bạc, có kí hiệu Mn và có số hiệu nguyên tử 25. Nó được tìm thấy ...

Clorua (Cloride) trong nước

Clorua (Cloride) trong nước

04/05/2015

Clorua phân bố rộng trong tự nhiên, thông thường clorua tồn tại ở dạng muối của natri (NaCl), muố...

Nước và các bệnh liên quan đến nước (tiếp)

Nước và các bệnh liên quan đến nước (tiếp)

08/10/2014

Những bệnh này có thể lây truyền qua tiếp xúc với các vi sinh vật gây bệnh trong nước ví dụ như b...