logo
Giảm thiểu chất thải nhựa - Hướng tới thiên nhiên

Giảm thiểu chất thải nhựa - Hướng tới thiên nhiên

15/06/2020

Chúng ta hạn chế tối đa việc sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng một lần, chỉ sử dụng khi không còn...

Lãnh đạo Viện SKNN & MT tham dự Hội nghị quốc tế về Đánh giá rủi ro môi...

Lãnh đạo Viện SKNN & MT tham dự Hội nghị quốc tế về Đánh giá rủi ro môi...

26/12/2017

Từ ngày 19-21/12/2017, Hội nghị quốc tế với chủ đề “Đánh giá rủi ro môi trường và sức khỏe phục v...

Hội thảo về thực hiện chế độ chính sách liên quan đến sức khỏe khỏe nghề...

Hội thảo về thực hiện chế độ chính sách liên quan đến sức khỏe khỏe nghề...

05/12/2017

Sáng ngày 5/12/2017, tại Hà Nội, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã phối hợp với Cục Quản...