logo

CHUNG KẾT CUỘC THI "TÌM HIỂU AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG" - quochoitv

26/07/2018

Nhiều nghị định, thông tư và các văn bản pháp luật liên quan đến an toàn vệ sinh lao động, những khó khăn trong triển khai công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người lao động được công nhân và người lao động trong các doanh nghiệp thể hiện một cách sinh động thông qua các tiểu phẩm tại vòng chung kết cuộc thi tìm hiểu vệ sinh an toàn lao động được Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Y học lao động Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

 

 

Nguồn: quochoitv.vn