logo

Tìm kiếm với từ khóa: "moi truong"

KIỂM TRA CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG Y TẾ NĂM 2020 TẠI TỈNH CAO BẰNG

KIỂM TRA CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG Y TẾ NĂM 2020 TẠI TỈNH CAO BẰNG

27/07/2020

Thực hiện hoạt động kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường y tế năm 2019 được ban hành tại Quyết định số 2247/QĐ-BYT ngày 29/5/2020 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý môi trường y tế năm 2020 và Kế hoạch số 818/KH-BYT ngày 29/5/2020 về việc kiểm tra công tác quản lý môi trường y tế năm 2020.

GIẢM THIỂU SỬ DỤNG GIẤY ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

GIẢM THIỂU SỬ DỤNG GIẤY ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

19/06/2020

Năm 2019, Việt Nam đạt được những con số ấn tượng, trong tiêu dùng giấy toàn ngành ước tính khoảng 5,432 triệu tấn. một con số khá lớn thể hiện mức tiêu thụ một cách mạnh mẽ của thị trường giấy của Việt Nam.