logo

CHỈ ĐẠO TUYẾN TẠI TTYTDP TỈNH CAO BẰNG 20/02/2017

30/03/2017

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo tuyến năm 2017, trong 3 ngày từ 11 - 13/01/2017, Đoàn công tác của Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường gồm các cán bộ của Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến và Khoa Xét nghiệm phân tích đã có đợt đánh giá năng lực xét nghiệm đồng thời giám sát việc duy trì Chuẩn Quốc gia Y tế dự phòng tại TTYTDP tỉnh Cao Bằng.

Đoàn công tác đã rà soát, giám sát tiến độ duy trì Chuẩn Quốc gia Y tế dự phòng và hỗ trợ thực hiện các hoạt động chuyên môn liên quan đến lĩnh vực sức khoẻ nghề nghiệp, sức khoẻ môi trường và sức khoẻ trường học. Trung tâm đã duy trì tốt các hoạt động chính như: Quan trắc môi trường lao động và lập hồ sơ vệ sinh lao động, quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thực hiện tốt công tác giám sát chất lượng nước và nhà tiêu hộ gia đình theo TT số 15/2006/TT-BYT; Kiểm tra quản lý chất thải Y tế cũng được tiến hành định kỳ theo đúng kế hoạch.

 

 

 

Đoàn công tác của Viện đã kiểm tra, đánh giá chất lượng các chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh nước và hoá lý nước về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ năng thực hành, hồ sơ quản lý chất lượng…tại Khoa xét nghiệm của TTYTDP tỉnh Cao Bằng.

Kết quả cho thấy về các chỉ tiêu hóa lý, cho 11/13 chỉ tiêu đăng ký đánh giá chuẩn lại và đánh giá mở rộng. Trung tâm đã trang bị một số thiết bị phục vụ xét nghiệm hóa lý nước các chỉ tiêu đăng ký công nhận chuẩn như máy trắc quang UV-VIS (Specord 40, Analytik Jena, Đức), cân phân tích (Acculab, Đức và Ohaus, Mỹ), nồi cách thủy (Memmert, Đức), máy pH (Hanna, Đức), Tủ sấy (Memmert, Đức), lò nung, máy đo độ đục (Turbi Direct, Đức)…Các thiết bị hầu hết đều được hiệu chuẩn, bảo trì.

 

 

 

Các cán bộ xét nghiệm phòng Hóa Lý  đã thực hiện 5 chỉ tiêu xét nghiệm đánh giá lại gồm: độ pH, độ đục, độ cứng toàn phần, chỉ số pecmanganat, hàm lượng Clorua và 8 chỉ tiêu đăng ký công nhận mới là mùi vị, màu sắc, amoni, sắt, mangan, nitrit, nitrat, sunphat, tuy nhiên chỉ có 11/13 chỉ số đảm bảo độ chính xác của các phép thử, các chỉ tiêu không đạt yêu cầu thử nghiệm gồm độ đục và sunphat.

Các cán bộ xét nghiệm  phòng Vi sinh đã thực hiện thành thạo 10 chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh nước và 03 chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh không khí. Chỉ tiêu xét nghiệm phát hiện và đếm vi khuẩn đường ruột không đạt yêu cầu thử nghiệm.

 

 

 

Căn cứ kết quả đánh giá, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường sẽ xem xét cấp giấy chứng nhận đủ năng lực thực hiện 24 chỉ tiêu xét nghiệm cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cao Bằng.