logo

Đánh giá công nhận chuẩn các xét nghiệm TTYTDP Phú Thọ

07/12/2016

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo tuyến năm 2016 của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và căn cứ vào công văn đề nghị công nhận chuẩn các chỉ tiêu xét nghiệm của TTYTDP tỉnh Phú Thọ số 516/YTDP-XN ngày 17 tháng 10 năm 2016. Ngày 25/11/2016, Viện đã cử đoàn công tác gồm các cán bộ chuyên môn có nhiều kinh nghiệm thuộc khoa xét nghiệm đến làm việc tại TTYTDP Phú Thọ.

Đoàn công tác đã trao đổi kế hoạch làm việc với lãnh đạo đơn vị và trực tiếp làm việc khoa xét nghiệm của trung tâm về kiểm tra công tác quản lý chất lượng, hồ sơ các xét nghiệm; nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và đánh giá, chuẩn hóa kỹ năng thực hành 08 kỹ thuật xét nghiệm hóa lý nước, 08 kỹ thuật xét nghiệm vi sinh nước, không khí và 01 kỹ thuật  xét nghiệm sinh hóa bệnh nghề nghiệp theo đăng ký của Trung tâm.

Trung tâm TYTDP Phú Thọ đã đạt ISO 17025 cho 5/8 chỉ tiêu hóa lý nước đăng ký đánh giá chuẩn lại, hệ thống quản lý hồ sơ tương đối đầy đủ và rõ ràng; có đầy đủ trang thiết bị và hồ sơ quản lý trang thiết bị chi tiết; có kế hoạch hiệu chuẩn và thực hiện hiệu chuẩn đầy đủ; hồ sơ hướng dẫn và SOP các chỉ tiêu công nhận đủ, biên bản thử nghiệm phù hợp; các cán bộ được đào tạo có chứng chỉ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu xét nghiệm; Cán bộ phòng xét nghiệm đã thực hiện thành thạo, đúng các yêu cầu về thao tác, kỹ thuật xét nghiệm các chỉ tiêu đã đăng ký.

Căn cứ kết quả đánh giá, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường sẽ xem xét cấp giấy chứng nhận đủ năng lực thực hiện 17 chỉ tiêu xét nghiệm bao gồm: 08 chỉ tiêu xét nghiệm hóa lý nước (Độ cứng tổng số, chỉ số Pecmaganat, hàm lượng clo dư, hàm lượng Clorua, Nitrit, Amoni, Fe tổng và đo PH); 05 chỉ tiêu xét nghiệm vi sinh nước (Xác định tổng số vi khuẩn Coliform, Fecal coliform, E.coli, Shigella, vi khuẩn hiếu khí), 03 chỉ tiêu vi sinh không khí (xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí, tổng số cầu khuẩn tan máu và tổng số nấm mốc) và 01 chỉ tiêu sinh hóa bệnh nghề nghiệp (định lượng phenol trong nước tiểu) cho Trung tâm Y tế dự phòng Phú Thọ.