logo

ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN XÉT NGHIỆM TẠI TTYTDP TỈNH VĨNH PHÚC 25/11/2016

30/03/2017

Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tuyến năm 2016 và căn cứ công văn số 461/YTDP ngày 31/10/2016 của TTYTDP tỉnh Vĩnh Phúc về việc đề nghị đánh giá lại các chỉ tiêu xét nghiệm nước và môi trường. Ngày 15/11/2016, Đoàn cán bộ của Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường gồm các cán bộ của Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chỉ đạo tuyến và Khoa Xét nghiệm và Phân tích đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, thẩm định 19 chỉ tiêu xét nghiệm tại TTYTDP tỉnh Vĩnh Phúc.

 

 

 

Làm việc với Khoa Xét nghiệm của TTYTDP tỉnh Vĩnh Phúc, đoàn công tác của Viện đã kiểm tra công tác quản lý chất lượng, hồ sơ các xét nghiệm; đánh giá năng lực, chất lượng các chỉ tiêu xét nghiệm; kiểm tra, đánh giá, chuẩn hoá kỹ năng thực hành 11 kỹ thuật xét nghiệm hóa lý, 8 kỹ thuật xét nghiệm vi sinh nước và không khí theo đăng ký của Trung tâm. Kết quả cho thấy TTYTDP tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, hồ sơ xét nghiệm, có đầy đủ các trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao thiết yếu phục vụ các xét nghiệm đăng ký, cơ sở vật chất: khang trang, đầy đủ, có diện tích bố trí các phòng ban để triển khai các kỹ thuật phân tích. Các cán bộ của trung tâm YTDP Vĩnh Phúc đã được đào tạo khá bài bản và tương đối đầy đủ các chứng chỉ chuyên môn. Trung tâm cũng thực hiện tốt kế hoạch nội, ngoại kiểm trong công tác xét nghiệm.

 

 

 

Đoàn công tác của Viện đề nghị Trung tâm cần lưu ý các phòng thí nghiệm (phòng AAS/GC-MS, phòng cân) đều phải có kiểm soát điều kiện tiện nghi môi trường (lắp các nhiệt ẩm kế được hiệu chuẩn, hồ sơ sổ sách ghi chép theo dõi điều kiện nhiệt độ, độ ẩm); Bàn thí nghiệm ở Labo hóa lý nên xây/lắp giá để giá hóa chất đảm bảo tính khoa học cũng như an toàn cho cán bộ làm thí nghiệm; cần trang bị một số thiết bị phân tích cơ bản như đối với phòng xét nghiệm hóa (như máy đo độ dẫn điện) nhằm đảm bảo kiểm soát ban đầu chất lượng phân tích; cần hoàn thiện SOP sử dụng chủng chuẩn và hồ sơ sử dụng chủng.

 

 

 

Căn cứ kết quả đánh giá, thẩm định, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường sẽ xem xét  cấp giấy chứng nhận đủ năng lực thực hiện 19 chỉ tiêu xét nghiệm (Độ pH, độ cứng toàn phần, chỉ số pecmanganat, độ đục, Kẽm, Mangan, hàm lượng Clorua, Sắt tổng số, Nitrit, Nitrat, Amoni, Xác định tổng số vi khuẩn Coliform và Fecal coliform trong nước (Phương pháp MPN), Xác định tổng số vi khuẩn Coliform và Fecal coliform trong nước (Phương pháp màng lọc), Phát hiện Shigella trong nước, Xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí, tổng số cầu khuẩn tan máu, tổng số nấm mốc trong không khí) cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Phúc.