logo

Giám sát tiến độ đạt Chuẩn quốc gia Y tế dự phòng tỉnh Hải Dương và Hải Phòng (27/5/2015)

30/03/2017

Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tuyến năm 2015 và căn cứ công văn số 641/VSDTTƯ-CĐT ngày 18/5/2015 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc giám sát tiến độ thực hiện Chuẩn Quốc gia TTYTDP tỉnh Hải Dương và Hải Phòng, ngày 27/5/2015, Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường cử PGS. TS. Nguyễn Bích Diệp, nguyên Phó Viện trưởng, chuyên gia cao cấp của Viện; Ths. Lê Thái Hà, Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Xét nghiệm và Phân tích kỹ thuật cao và Ths. Phan Thị Thuý Chinh, cán bộ phòng KHTH-CĐT tham gia đoàn công tác.

 
 
 

Tại 2 tỉnh, sau khi nghe Báo cáo tiến độ thực hiện Chuẩn Quốc gia của TTYTDP tỉnh, Đoàn công tác đã rà soát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động và hồ sơ minh chứng theo nội dung 10 Chuẩn quy định tại Quyết định 633/QĐ-BYT ngày 23/2/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hiện “Chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Tham gia đoàn công tác, các cán bộ của Viện được phân công rà soát các Chuẩn VII, VIII và X, đây là những Chuẩn liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn của Viện về Sức khoẻ môi trường, Sức khoẻ nghề nghiệp và Sức khoẻ trường học. Cán bộ của Viện đã hướng dẫn cán bộ phụ trách các Chuẩn này tại hai trung tâm về những tài liệu cần bổ sung và cách sắp xếp hồ sơ minh chứng; tư vấn các giải pháp khắc phục khó khăn trong hoạt động chuyên môn, đồng thời đưa ra những khuyến nghị cụ thể với Sở Y tế của 2 tỉnh tạo điều kiện để TTYTDP tỉnh có thể hoàn thành tốt các hoạt động liên quan đến quản lý chất thải y tế, đo kiểm tra MTLĐ, quản lý sức khoẻ người lao động tại các cơ sở y tế. Riêng đối với TTYTDP Hải Phòng, đoàn công tác đã kiến nghị trung tâm cần nhanh chóng làm thủ tục đề nghị Viện công nhận đạt chuẩn đối với 14 chỉ tiêu xét nghiệm có giấy chứng nhận đã hết hạn.

Kết quả đánh giá chung 10 Chuẩn của đoàn công tác cho thấy TTYTDP 2 tỉnh Hải Dương và Hải Phòng đều đã thực hiện tương đối tốt các nội dung quy định của 10 Chuẩn. Tuy nhiên để có thể đạt Chuẩn trong năm 2015, đối với TTYTD Hải Dương cần khắc phục ngay Chuẩn I vấn đề thiếu nhân lực lãnh đạo các Khoa chuyên môn; đối với TTYTDP Hải Phòng cần cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng theo yêu cầu của Chuẩn II. Đoàn công tác đã đưa ra một số khuyến nghị, giải pháp cụ thể với Sở Y tế, TTYTDP của 2 tỉnh Hải Dương và Hải Phòng để kịp thời giải quyết những khó khăn còn tồn tại. Trong thời gian tới, các Viện chuyên ngành trong đó có Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường sẽ tích cực và sẵn sàng hỗ trợ TTYTDP 2 tỉnh Hải Dương và Hải Phòng trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn để TTYTDP của 2 tỉnh có thể đạt Chuẩn trong năm 2015.

 
Một số hình ảnh của đợt công tác