logo

Lớp tập huấn Chuyển đổi chứng chỉ quan trắc môi trường lao động.

25/01/2018

 

 

 

Triển khai kế hoạch đào tạo năm 2017 của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường. Căn cứ vào nhu cầu thực tế của đơn vị và giấy chứng nhận/ chứng chỉ tham gia đào tạo của các cá nhân/ đơn vị về Quan trắc môi trường lao động. Sáng ngày 24/01/2018, Việc Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường khai giảng lớp tập huấn chuyển đổi cấp chứng chỉ Quan trắc môi trường lao động cho các cán bộ đủ điều kiện của 3 miền Bắc, Trung, Nam.

 

Nội dung lớp tập huấn gồm: Kỹ thuật khảo sát và phương pháp đánh giá tiếng ồn trong môi trường lao động; kỹ thuật xác định các vi sinh vật chỉ điểm trong môi trường; vai trò và đánh giá yếu tố tâm sinh lí và ecgonomi trong quan trắc môi trường; đo và đánh giá gánh nặng lao động thể lực, lao động trí óc, đánh giá tư thế lao động, đánh giá ecgonomi điều kiện lao động.

Kết thúc khóa tập huấn, các học viên được cấp chứng chỉ đào tào do Trung tâm Quản lý khoa học đào tạo – Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cấp.