logo

THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP. HẢI PHÒNG 23/07/2015

30/03/2017

Ngày 21/7/2015, thực hiện công văn số 789/DP-CĐT ngày 17/7/2015 của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế về việc thẩm định kết quả đạt Chuẩn quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng TP. Hải Phòng, Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường gồm TS. Đặng Anh Ngọc, Phó Viện trưởng và các cán bộ phòng KHTH-CĐT, Khoa XN&PTKTC đã tham gia Tổ thẩm định đến làm việc tại TTYTDP Hải Phòng.

Tổ thẩm định được thành lập theo Quyết định số 2849/QĐ-BYT ngày 07/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đến làm việc tại Hải Phòng, Tổ thẩm định do PGS.TS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng là Tổ trưởng; BS. Nguyễn Văn Hiển, Trưởng phòng Truyền thông – Chỉ đạo tuyến, Cục Y tế dự phòng là Tổ phó và các thành viên khác là đại diện của Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường; Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Viện Dinh dưỡng; Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương. Thư ký là các chuyên viên phòng Truyền thông - Chỉ đạo tuyến, Cục YTDP, Bộ Y tế.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện Chuẩn Quốc gia của TTYTDP TP. Hải Phòng, Tổ thẩm định đã phân công rà soát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động và hồ sơ minh chứng theo nội dung 10 Chuẩn quy định tại Quyết định 633/QĐ-BYT ngày 23/2/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hiện “Chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Đoàn cán bộ của Viện SKNN & MT được phân công rà soát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động và hồ sơ minh chứng theo nội dung chuẩn VII, chuẩn VIII và chuẩn X, đây là các chuẩn liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn của Viện. Kết quả rà soát và đánh giá của Viện cho thấy: Hồ sơ minh chứng các chuẩn được TTYTDP Hải Phòng chuẩn bị đầy đủ và tương đối đúng theo hướng dẫn của QĐ 633/QĐ-BYT. Về công tác chuyên môn, mặc dù còn khó khăn về kinh phí đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nhưng với nỗ lực quyết tâm đạt chuẩn trong năm 2015, Trung tâm đã làm tốt công tác giám sát chất lượng nước của các cơ sở cấp nước tập trung; giám sát yếu tố vệ sinh trường học, phòng chống tai nạn lao động, giám sát đo, kiểm tra môi trường lao động, lập hồ sơ VSLĐ; phổ biến các văn bản pháp quy liên quan và hướng dẫn thực hiện các quy định …. Tuy vậy, công tác quản lý sức khoẻ người lao động của Trung tâm còn hạn chế, do các đơn vị y tế tuyến dưới và của các cơ sở sử dụng lao động báo cáo chưa đầy đủ, trong khi đó theo Thông tư 14/2013/TT-BYT, TTYTDP Hải Phòng chưa đủ điều kiện để khám sức khoẻ định kỳ của người lao động. Trung tâm chưa có được sự hợp tác của các cơ sở y tế cùng tuyến trên địa bàn tỉnh nên công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, xử lý chất thải trong các cơ sở y tế còn gặp khó khăn. Ngoài ra, trong quá trình rà soát hồ sơ minh chứng và chấm điểm các hoạt động, đoàn cán bộ của Viện cũng đưa ra những góp ý và tư vấn rất cụ thể để giúp Trung tâm hoàn thiện hơn các nội dung theo yêu cầu của chuẩn.

Đánh giá chung của Tổ thẩm định cho thấy TTYTDP TP. Hải Phòng đã thực hiện tương đối tốt các nội dung yêu cầu của 10 Chuẩn, điểm thẩm định của từng Chuẩn đều đạt trên 80% và thoả mãn các tiêu chí bắt buộc của Chuẩn. Thay mặt Tổ thẩm định, Tổ trưởng Tổ thẩm định PGS.TS. Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục YTDP đã đưa ra một số kiến nghị cụ thể với Sở Y tế, TTYTDP TP. Hải Phòng để kịp thời hoàn thiện các yêu cầu của Chuẩn và hoàn thiện hồ sơ minh chứng đề nghị Bộ Y tế công nhận đạt Chuẩn Quốc gia trong năm 2015 và duy trì Chuẩn sau khi được công nhận.