logo

Thẩm định kết quả đạt Chuẩn quốc gia Y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng (15-16/12/2015)

22/12/2015

 

Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tuyến năm 2015 và căn cứ công văn số 1551/DP-CĐT ngày 30/11/2015 của Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế về việc thẩm định kết quả đạt Chuẩn Quốc gia TTYTDP tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng, trong hai ngày 15 và 16/12/2015, Đoàn cán bộ của Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường do TS. Đặng Anh Ngọc, Phó Viện trưởng, làm trưởng đoàn cùng các cán bộ Phòng KHTH-CĐT, Khoa Xét nghiệm và Phân tích kỹ thuật cao đã tham gia Tổ thẩm định đến làm việc tại TTYTDP Bắc Kạn và TTYTDP Cao Bằng.

Tổ thẩm định được thành lập theo Quyết định số 2849/QĐ-BYT ngày 07/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế do TS. Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng là Tổ trưởng và các thành viên là đại diện của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường; Viện Dinh dưỡng. Nhóm Thư ký là cán bộ phòng Truyền thông - Chỉ đạo tuyến, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế.

Tại mỗi tỉnh, sau khi nghe Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện Chuẩn Quốc gia TTYTDP tỉnh/thành phố của các TTYTDP tỉnh, Tổ thẩm định đã phân công rà soát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động và hồ sơ minh chứng theo nội dung 10 Chuẩn quy định tại Quyết định 633/QĐ-BYT ngày 23/2/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hiện “Chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Theo sự phân công, các cán bộ của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (SKNN&MT) đã rà soát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động và hồ sơ minh chứng theo nội dung các Chuẩn VII, VIII và X – đây là các Chuẩn liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn của Viện về Sức khoẻ môi trường, Sức khoẻ nghề nghiệp và Sức khoẻ trường học. Kết quả rà soát và đánh giá cho thấy mặc dù Bắc Kạn và Cao Bằng là hai tỉnh miền núi, số lượng dân cư ít, điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn dẫn đến những khó khăn nhất định về kinh phí triển khai các hoạt động, nhưng với nỗ lực quyết tâm đạt Chuẩn, cả hai Trung tâm đã làm tốt công tác giám sát chất lượng nước của các cơ sở cấp nước tập trung; giám sát yếu tố vệ sinh trường học, quản lý các doanh nghiệp có các yếu tố nguy cơ cao gây bệnh nghề nghiệp, giám sát đo, kiểm tra môi trường lao động, lập hồ sơ VSLĐ; phổ biến các văn bản pháp quy liên quan và hướng dẫn thực hiện các quy định…. TTYTDP Cao Bằng còn một số hạn chế trong việc triển khai xây dựng mô hình điểm về cộng đồng an toàn, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, quản lý sức khoẻ người lao động, kiểm tra các cơ sở y tế về công tác quản lý, xử lý chất thải,... Trong quá trình rà soát hồ sơ và đánh giá các hoạt động, đoàn cán bộ của Viện còn góp ý về cách thuyết minh hoạt động theo nội dung của Chuẩn và tư vấn cách tháo gỡ những khó khăn hiện tại cho các Trung tâm.


Tổ thẩm định đã đưa ra điểm thẩm định cho từng Chuẩn như sau:

Chuẩn

Nội dung của Chuẩn

Điểm chuẩn QĐ 633

TTYTDP

Bắc Kạn

TTYTDP

Cao Bằng

Điểm chuẩn ĐV

Điểm thẩm định

Điểm chuẩn ĐV

Điểm thẩm định

I

Tổ chức bộ máy và nhân lực

10

9,1

8,81

9,1

8,74

II

Cơ sở hạ tầng

10

10

9,56

10

8,44

III

Trang thiết bị

10

10

8,7

10

8,25

IV

Kế hoạch, tài chính, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến

8

8

7,85

8

7,5

V

Hoạt động kiểm soát bệnh truyền nhiễm

15

10

9,4

13

11,75

VI

Hoạt động dinh dưỡng cộng đồng và vệ sinh an toàn thực phẩm

9

4

3,7

4

4

VII

Hoạt động sức khỏe môi trường và sức khoẻ trường học

9

9

8,4

9

7,95

VIII

Hoạt động sức khỏe nghề nghiệp và phòng chống tai nạn thương tich

8

8

7,75

8

6,85

IX

Hoạt động phòng chống các  bệnh nội tiết, rối loạn chuyển hóa, da liễu, tâm thần

6

6

6

Có TT riêng

X

Hoạt động xét nghiệm

15

15

13,5

14

11,55

Tổng cộng

100

89,1

83,67

85,1

75,03

Đánh giá chung

 

Đạt (93,9%)

Đạt (88,17%)

Một số hình ảnh của đợt công tác

 

Đánh giá chung của Tổ thẩm định cho thấy TTYTDP của 2 tỉnh đã thực hiện tương đối tốt các nội dung yêu cầu của 10 Chuẩn. Tổ thẩm định đề nghị Sở Y tế, TTYTDP của 2 tỉnh để kịp thời hoàn thiện các yêu cầu của Chuẩn và hoàn thiện hồ sơ minh chứng để đề nghị Bộ Y tế công nhận đạt Chuẩn Quốc gia TTYTDP tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015.

Một số hình ảnh của đợt công tác 
l