logo

Thẩm định kết quả đạt Chuẩn quốc gia Y tế dự phòng tỉnh Hà Giang (31/12/2015)

30/03/2017

Ngày 31/12/2015, Tổ Thẩm định kết quả đạt Chuẩn Quốc gia TTYTDP Tỉnh/Thành phố do TS. Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng là Tổ trưởng và các thành viên là đại diện Vụ Tổ chức cán bộ; Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường; Viện Dinh dưỡng đã có buổi làm việc tại TTYTDP Hà Giang.

Đoàn cán bộ của Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường do TS. Đặng Anh Ngọc, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng các cán bộ Phòng KHTH-CĐT, Khoa Xét nghiệm và Phân tích đã tham gia Tổ Thẩm định theo đề nghị tại công văn số 1702/DP-CĐT ngày 28/12/2015 của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.

Tại buổi làm việc, Ths. Bs. Nguyễn Trần Tuấn – Phó giám đốc TTYTDP Hà Giang đã đại diện trung tâm trình bày Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện Chuẩn Quốc gia TTYTDP tỉnh Hà Giang. Sau khi nghe báo cáo, Tổ thẩm định đã phân công rà soát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động và hồ sơ minh chứng theo nội dung 10 Chuẩn quy định tại Quyết định 633/QĐ-BYT ngày 23/2/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hiện “Chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Theo đó, các cán bộ của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (SKNN&MT) được phân công rà soát, kiểm tra, đánh giá, chấm điểm các Chuẩn Chuẩn VII, VIII và X - đây là các Chuẩn liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn của Viện về Sức khoẻ môi trường, Sức khoẻ nghề nghiệp và Sức khoẻ trường học.

Kết quả điểm thẩm định cho từng Chuẩn như sau:

Chuẩn

Nội dung của Chuẩn

Điểm chuẩn QĐ 633

TTYTDP

Hà Giang

Điểm chuẩn ĐV

Điểm thẩm định

I

Tổ chức bộ máy và nhân lực

10

9,55

9,31

II

Cơ sở hạ tầng

10

10

9,62

III

Trang thiết bị

10

9,16

8,95

IV

Kế hoạch, tài chính, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến

8

8

7,85

V

Hoạt động kiểm soát bệnh truyền nhiễm

15

13

12,6

VI

Hoạt động dinh dưỡng cộng đồng và vệ sinh an toàn thực phẩm

9

4

4

VII

Hoạt động sức khỏe môi trường và sức khoẻ trường học

9

9

7,45

VIII

Hoạt động sức khỏe nghề nghiệp và phòng chống tai nạn thương tich

8

8

7,25

IX

Hoạt động phòng chống các  bệnh nội tiết, rối loạn chuyển hóa, da liễu, tâm thần

6

1,5

1,5

X

Hoạt động xét nghiệm

15

14,5

13,5

Tổng cộng

100

86,71

81,73

Đánh giá chung

 

Đạt (94,3%)

Riêng đối với các hoạt động về SKNN, PC TNTT, VS-SKMT, VS-SKTH liên quan đến các lĩnh vực do Viện phụ trách rà soát và đánh giá, Đoàn công tác nhận thấy: Mặc dù Hà Giang là tỉnh miền núi, có tới 06 huyện trong tổng số 11 huyện/TP thuộc diện khó khăn dẫn đến những khó khăn nhất định về kinh phí triển khai các hoạt động, nhưng với nỗ lực quyết tâm đạt Chuẩn, Trung tâm đã làm tốt công tác giám sát chất lượng nước của 03/03 cơ sở cấp nước tập trung, 48 hồ treo và định kỳ xét nghiệm các mẫu nước theo quy định; hỗ trợ hộ nghèo xây dựng 80 nhà tiêu hợp vệ sinh; 635/654 trường thực hiện tốt công tác quản lý sức khỏe học sinh (đạt 97%); 60/60 trường được kiểm tra, giám sát yếu tố vệ sinh trường học theo kế hoạch năm 2015 (đạt 100%). Mặc dù chưa thành lập được Phòng khám bệnh nghề nghiệp nhưng trung tâm đã phối hợp với cơ quan BHXH của tỉnh thực hiện chế độ chính sách chăm sóc sức khỏe cho NLĐ, quản lý danh sách NLĐ bị bệnh nghề nghiệp. Trung tâm thực hiện tốt công tác tập huấn, tuyên truyền cho các doanh nghiệp, đặc biệt là 09 doanh nghiệp có nguy cơ cao về công tác AT-VSLĐ, phòng chống BNN, phòng chống TNTT, trong năm 2015 toàn tỉnh chưa để xảy ra vụ nhiễm độc nghề nghiệp hay TNLĐ chết người nào. Trung tâm đã phối hợp với các ban, ngành xây dựng được 03 mô hình điểm về cộng đồng an toàn tại 03 xã (xã Hùng An, huyện Bắc Quang; xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên và xã Phương Thiện, TP. Hà Giang). Có 33/38 CSYT trên địa bàn tỉnh được Trung tâm giám sát hỗ trợ triển khai công tác y tế lao động, phòng chống BNN. Tuy nhiên, Trung tâm còn hạn chế trong công tác lập hồ sơ vệ sinh lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, lập hồ sơ quản lý sức khỏe NLĐ tại các doanh nghiệp. Về khả năng xét nghiệm, Khoa Xét nghiệm của Trung tâm đã đạt ATSH cấp II và đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2014, trong tổng số 46 chỉ tiêu được các Viện Trung ương cấp giấy chứng nhận có 16 chỉ tiêu xét nghiệm (3 chỉ tiêu vi sinh nước và 13 chỉ tiêu hóa lý nước) được Viện SKNN&MT cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn năm 2014.

Đánh giá chung của Tổ thẩm định cho thấy TTYTDP Hà Giang đã thực hiện tương đối tốt các nội dung yêu cầu: 10/10 Chuẩn tỷ đều đạt trên 80%; 05/05 nhóm tiêu chuẩn bắt buộc về Ban giám đốc; Trưởng, phó các khoa/phòng; Số lượng và cơ cấu nhân lực; Trang thiết bị thiết yếu cho phòng xét nghiệm và Khả năng xét nghiệm đều đạt yêu cầu.

Tổ thẩm định đề nghị TTYTDP Hà Giang tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn và nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ minh chứng để đề nghị Bộ Y tế công nhận đạt Chuẩn Quốc gia TTYTDP tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015. Bên cạnh đó, Trung tâm cần có kế hoạch đào tạo bổ nhiệm vị trí lãnh đạo khoa/phòng còn thiếu là Trưởng khoa Sức khỏe nghề nghiệp; Trưởng phòng Kế hoạch –Tài chính, và tham mưu đề nghị Sở Y tế tạo điều kiện để một số trưởng/phó các Khoa/Phòng được đi học bổ sung các chứng chỉ còn thiếu về quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học; đốc thúc nhà thầu xây dựng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục xây dựng theo yêu cầu để Trung tâm sớm ổn định vị trí làm việc cho các Khoa, Phòng. 

 

Một số hình ảnh tại buổi thẩm định