logo

THÔNG BÁO HỘI THẢO TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN TƯ VẤN CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH CHO CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT

20/05/2021

   Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường trân trọng kính mời Quý vị đại biểu Tham dự "Hội thảo tập huấn trực tuyến tư vấn các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất". 

1. Đăng kí thông tin tham dự Hội Thảo và điền phiếu khảo sát bằng cách quét mã QR dưới đây. Mẫu phiếu khảo sát nhu cầu hỗ trợ phòng chống dịch

 

2. Hướng dẫn đăng nhập Hội Thảo theo các bước sau: