logo

Thông báo: Tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ bệnh nghề nghiệp, quan trắc môi trường, tâm sinh lý lao động và ecgonomy, đo thính lực

05/09/2019

Thực hiện Luật Lao động và Luật khám chữa bệnh, Nghị định 109/2016/NĐ-CP,
Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 19/2016-TT-BYT của Bộ Y tế
nhằm đẩy mạnh công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người lao động và cộng đồng
trong tình hình mới, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trân trọng thông báo các lớp
đào tạo cấp chứng chỉ Bệnh nghề nghiệp, Quan trắc môi trường lao động và đào tạo các kỹ
thuật chuyên ngành của Viện năm 2019:
A. Các lớp đào tạo:
I. Lớp đào tạo cấp chứng chỉ Bệnh nghề nghiệp:
1. Đối tượng đào tạo:
Bác sỹ đa khoa và người đã có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.
2. Thời gian và hình thức đào tạo: 12 tuần, trong đó:
- Học tập trung: 2 tuần (từ 16/9 đến 27/9/2019)
- Học trực tuyến: 6 tuần (từ 30/9 đến 8/11/2019)
- Thực hành, thực tế tại địa phương: 4 tuần (11/11 đến 6/12/2019)
3. Mục tiêu đào tạo:
Các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ Bệnh nghề nghiệp có giá trị 5 năm.
Các học viên được hỗ trợ suốt thời gian khóa học và trong quá trình làm việc liên
quan đến khám bệnh nghề nghiệp.
4. Địa điểm tổ chức:
Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.

II. Lớp đào tạo cấp chứng chỉ Quan trắc môi trường lao động:
1. Đối tượng:
Người có trình độ trung cấp trở lên thuộc lĩnh vực y tế, môi trường, hóa sinh.
2. Thời gian và hình thức đào tạo: 4 tuần, trong đó:
- Học tập trung: 1 tuần (từ 30/9 đến 04/10/2019)
- Học trực tuyến: 1 tuần (từ 7/10 đến 11/10/2019)
- Thực hành, thực tế tại địa phương: 2 tuần (14/10 đến 25/10/2019)
3. Mục tiêu đào tạo:
Sau khóa học, các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ Quan trắc môi trường
lao động có giá trị 5 năm, có thể thực hiện các kỹ thuật quan trắc môi trường lao
động bao gồm hoạt động quan trắc tại hiện trường và hoạt động phân tích môi trường
lao động tại các cơ sở sản xuất theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP.
Các học viên được hỗ trợ chuyên môn trong thời gian học và khi làm việc tại cơ sở.
4. Địa điểm tổ chức:
Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.
III. Lớp đào tạo cấp chứng chỉ Tâm sinh lý lao động và Ecgonomi:
1. Đối tượng:
Người có trình độ trung cấp trở lên thuộc lĩnh vực y tế, người làm công tác quan trắc
môi trường.
2. Thời gian và hình thức đào tạo:
Học tập trung: 1 tuần, từ 23/9 đến 27/09/2019
3. Mục tiêu đào tạo:
Sau khóa học, các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ đào tạo về Tâm sinh
lý lao động và Ecgonomi có giá trị 5 năm, có thể thực hiện các kỹ thuật đánh giá tâm
sinh lý lao động và ecgonomi trong quan trắc môi trường lao động.
Các học viên được hỗ trợ chuyên môn trong thời gian học và khi làm việc tại cơ sở.
4. Địa điểm tổ chức:
Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.
IV. Lớp đào tạo Kỹ thuật đo sức nghe (sơ bộ và hoàn chỉnh) và kỹ thuật đo nhĩ lượng:
1. Đối tượng:
Bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y học.
2. Thời gian và hình thức đào tạo:
Học tập trung: 1 tuần, từ 30/9 đến 04/10/2019
3. Mục tiêu đào tạo:
Sau khóa học, các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ đào tạo có giá trị 5
năm về các kỹ thuật đo sức nghe (sơ bộ và hoàn chỉnh) và kỹ thuật đo nhĩ lượng,
phục vụ chẩn đoán bệnh nghề nghiệp.

Các học viên được hỗ trợ chuyên môn trong thời gian học và khi làm việc tại cơ sở.
4. Địa điểm tổ chức:
Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.
B. Hồ sơ đăng ký:
- Phiếu đăng ký tham gia khóa học theo mẫu đính kèm.
- Bản photocopy bằng cấp chuyên môn theo yêu cầu tại Mục 1 của các lớp đào tạo
trong Thông báo này.
- Hồ sơ đăng ký gửi về:
Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học
Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
Số 57 Phố Lê Quý Đôn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 024.39714341/4361 - Máy lẻ 180; Fax: 024.38212894
Email: daotao.nioeh@gmail.com
Mobile: 0888947966 (TS. Dương Khánh Vân)
C. Học phí:
Bao gồm kinh phí giảng viên, tài liệu, trang thiết bị vật tư thực hành; không bao gồm
chi phí ăn ở, đi lại của học viên.
- Lớp Bệnh nghề nghiệp: 11.000.000 VNĐ
- Lớp Tâm sinh lý lao động và Ecgonomi: 4.000.000 VNĐ
- Lớp Quan trắc môi trường lao động: 5.000.000 VNĐ
- Lớp Kỹ thuật đo sức nghe và nhĩ lượng: 3.500.000 VNĐ
- Địa điểm thu học phí:
Phòng Tài chính – Kế toán, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
Số 57 Phố Lê Quý Đôn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Ghi chú: Nhằm hỗ trợ tuyến dưới trong tăng cường năng lực chuyên môn, Viện có
chế độ ưu đãi giảm học phí (tối đa 30%) cho học viên thuộc CDC các tỉnh/thành
phố. Các CDC tỉnh/thành phố có nhu cầu hỗ trợ học phí gửi công văn đề nghị về
Viện kèm theo hồ sơ đăng ký tham gia khoá học.

 

MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ

CHUYÊN NGÀNH …………………..

1. Họ và tên: …………………………………………… Nam/Nữ: ………..………..
2. Ngày tháng năm: ……………………………………………….……………………
3. Trình độ: ……………………………………………….……………………………
4. Chuyên ngành: ………………………………………………………………………
5. Thâm niên công tác: ………………………………………………………….………
6. Khoa/Phòng công tác: ……………………………….………………………..…….
7. Cơ quan công tác: …………………………………..……………………….…….…
8. Thông tin liên hệ:
- Địa chỉ: …………………………………………….………..…
- Email: ………………………………..…………………………
D. Điện thoại: …………………………………………………….…
9. Hình thức nộp học phí:
- Tiền mặt: ……………..
- Chuyển khoản: ……….

File tải về: http://103.21.148.58:8382/files/CV%20%C4%91i%20234_1.PDF