logo

Tổ chức thành công lớp cấp chứng chỉ "Quan trắc môi trường lao động"

05/04/2021

     

Khai giảng Lớp đào tạo cấp chứng chỉ "Quan trắc môi trường lao động" tại Viện

 

     Trong các ngày từ 22/03 đến 29/03/2021, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức thành công lớp đào tạo cấp chứng chỉ "Quan trắc môi trường lao động" tại Viện nhằm hướng đến đối tượng là các cán bộ chuyên ngành môi trường, hóa sinh, y tế, y học dự phòng, bảo hộ lao động. Lớp học đã thu hút được gần 30 học viên tham gia đến từ các đơn vị là các Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh/ thành phố và các công ty môi trường tư nhân. Sau khi hoàn thành khóa học này, các học viên có thể thực hiện được các kĩ thuật quan trắc môi trường lao động bao gồm hoạt động quan trắc môi trường tại hiện trường và hoạt động phân tích môi trường lao động tại các cơ sở sản xuất theo Nghị quyết 44/2016/NĐ-CP.

 

Giám đốc TTĐT&QLKH phát biểu khai mạc khoá học

 

      Chương trình lớp đào tạo cấp chứng chỉ "Quan trắc môi trường lao động" được tổ chức trong 1 tháng với 1 tuần học tập trung và 3 tuần học trực tuyến. Khóa học cung cấp những kiến thức mới cập nhật về Quy trình quan trắc môi trường lao động; hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về vệ sinh lao động; vai trò của đo và đánh giá các yếu tố tâm sinh lý và ecgônoomi trong quan trắc môi trường lao động, đánh giá và phân loại điều kiện lao động. Đặc biệt, trong khóa học lần này Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã đưa chương trình tham quan Trung tâm Dịch vụ khoa học kĩ thuật sức khỏe và môi trường, khoa Vệ sinh - An toàn lao động, khoa Xét nghiệm và Phân tích để các học viên có thể quan sát thực tế về các quy trình đang được thực hiện tại Viện, cùng nhau thảo luận, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị.

 

Buổi học thực hành và tham quan cơ sở vật chất tại Viện

        Chúc mừng các học viên đã kết thúc 40 giơ học lý tuyết và tiếp tục 3 tuần học trực tuyến với sự đồng hành của các giảng viên của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.

 

TTĐT&QLKH.