logo

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tham dự lễ đón bằng công nhận chuẩn Quốc gia YTDP tại Lào Cai 25/04/2015

30/03/2017

 

Thực hiện Quyết định số 4696/QĐ-BYT ngày 27/11/2008 của Bộ Y tế ban hành Chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế Dự phòng Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2008 – 2015, ngày 13/01/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 64/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “ Chuẩn Quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015. Từ đó đến nay, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lào Cai và sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế Lào Cai, đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình của các Viện trực thuộc Bộ Y tế, chính vì vậy tháng 1 năm 2015, trung tâm Y tế dự phòng Lào Cai đã được Bộ Y tế công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế dự phòng.

Nhận lời mời của trung tâm Y tế dự phòng Lào Cai, ngày 22/04/2015, đoàn đại biểu của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường do TS. Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng dẫn đầu đã tới Lào Cai tham dự lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia Y tế dự phòng của TTYTDP tỉnh Lào Cai. Buổi lễ có mặt lãnh đạo Cục YTDP-BYT, lãnh đạo Viện VSDTTU, VDD, UBND tỉnh và Sở Y tế Lào Cai, lãnh đạo các trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh khu vực phia Bắc.

 

 

 

Viện SKNN & MT được Bộ Y tế giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hỗ trợ chỉ đạo tuyến chuyên môn các Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh/Thành phố 28 tỉnh phía Bắc nhằm tăng cường năng lực cho các trung tâm. Theo Quyết định 633/QĐ-BYT, ngày 23/2/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chuẩn Quốc gia về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, trong 10 chuẩn được ban hành thì có 3 chuẩn thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Viện phụ trách bao gồm: Hoạt động SKMT- SKTH ( Chuẩn 7), Hoạt động SKNN- PCTNTT( Chuẩn 8) và Xét nghiệm ( Chuẩn 10), đồng thời Viện có trách nhiệm giám sát thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, xét công nhận đạt chuẩn và ngoại kiểm các chỉ tiêu xét nghiệm của các đơn vị có nhu cầu. Bên cạnh đó, Viện  hỗ trợ đào tạo tại chỗ hoặc tổ chức đào tạo, kèm cặp tại các phòng thí nghiệm của Viện về các lĩnh vực chuyên môn của Viện đảm nhiệm cho các đơn vị như giám sát môi trường lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, xét nghiệm nước về mặt hóa lý và vi sinh, ngoại kiểm các xét nghiệm…Từ năm 2011 đến nay Viện SKNN&MT đã cử 6 đợt cán bộ chuyên môn lên hỗ trợ Lào Cai đạt các chuẩn 7,8,10 và hỗ trợ tối đa các công tác chuyên môn khác.

 

 
 
 
 

 

 

Lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, Sở y tế, trung tâm YTDP Lào Cai đánh giá cao sự hỗ trợ giúp đỡ của các Viện trực thuộc Bộ Y tế trong thời gian qua đã giúp đỡ rất nhiệt tình để trung tâm YTDP Lào Cai đạt chuẩn Quốc gia về trung tâm Y tế dự phòng, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân của trung tâm y tế dự phòng Lào cai nói riêng và ngành Y tế Lào Cai nói chung.

 

 

TS. Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện SKNN&MT đã thay mặt lãnh đạo các Viện chuyên môn phát biểu chúc mừng tại buổi lế.
 

TS. Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện SKNN&MT đã thay mặt lãnh đạo các Viện chuyên môn phát biểu chúc mừng TTYTDP Lào Cai đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì được chuẩn YTDP mà Trung tâm đã đạt được, để duy trì tốt cần phải thường xuyên đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, tạo nguồn lực cho các hoạt động. Viện trưởng cũng khẳng định Viện SKNN & MT luôn sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm YTDP Lào Cai trong các hoạt động tiếp theo để trung tâm ngày càng được nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.