logo

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THAM GIA TRÊN TUYẾN ĐẦU PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID19

03/06/2021

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THAM GIA TRÊN TUYẾN ĐẦU PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID19

 

Làm việc với CDC về chống dịch covid-19 tại Bắc Giang - 15/5/2021

 

Bàn chống dịch covid-19 tại Bắc Giang đêm 15/5/2021

Đoàn công tác kiểm tra Cơ sở cách ly tập trung tại Bắc Giang (16/5/2021) 

 

 Hỗ trợ chống dịch tại Bắc Ninh (Họp xây dựng Hướng dẫn về phòng chống dịch tại nơi cư trú tập trung (Tại doanh nghiệp, khu nhà trọ, ...)

  

Viện SKNN&MT cùng nhà tài trợ đã dành tặng 100 mũ cách ly di động cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch, các đơn vị điều trị, sử dụng để phòng lây nhiễm Covid-19, như: Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Hà Nội, CDC tỉnh Bắc Giang, CDC tỉnh Bắc Ninh.

 

 Đoàn công tác số 2 tiếp tục làm việc tại Bắc Giang ngày 21/5/2019

Kiểm tra, hướng dẫn tại Cơ sở cách lý tập trung (Bắc Giang ngày 1/6/2021) 

Nghiên cứu giải pháp thông khí, giảm nhiệt cho nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ

Nghiên cứu giải pháp thông khí, giảm nhiệt cho nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ

Tặng mũ bảo hộ cho nhân viên y tế tại Bắc Giang (1/6/2021)

Cán bộ Viện nhận bằng khen trong công tác hỗ trợ nước bạn Lào chống dịch covid-19

Hướng dẫn xử lý rác tại khu cách ly 

Hỗ trợ xét nghiệm PCR tại tâm dịch (Bắc Ninh) 

Hỗ trợ xét nghiệm PCR tại tâm dịch (Bắc Ninh) 

Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống dịch Covid tại KCN Quang Châu (Bắc Giang 18/5/2021) 

Sẵn sàng lên đường hỗ trợ nước bạn Lào phòng, chống dịch covid (Sân bay ngày 3/5/2021) 

Kiểm tra, hướng dẫn tại Khu cách ly tập trung (Bắc ninh ngày 25/5/2021)