logo

Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và những nỗ lực trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động tại các khu công nghiệp tại Đồng Nai và Bình Dương

31/10/2017

        Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường là Viện quốc gia đầu ngành về các lĩnh vực Sức khỏe nghề nghiệp, vệ sinh sức khỏe môi trường, vệ sinh sức khỏe trường học, có chức năng nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới; truyền thông giáo dục sức khoẻ; hợp tác quốc tế và cung cấp các dịch vụ khoa học kỹ thuật, đề xuất, tham mưu cho Bộ Y tế về các vấn đề liên quan trong lĩnh vực chuyên ngành. Trong suốt 35 năm hình thành và phát triển, Viện luôn là đơn vị tiên phong, nghiên cứu triển khai các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người lao động.

         Trong những năm gần đây, trước với sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp, khu kinh tế của cả nước, nhận thức được vai trò đầu ngành, Viện luôn quan tâm đến công tác chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật trong lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp cho các đơn vị trong hệ thống, đặc biệt là các Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường của các tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ…

Đối với hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương là hai tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp lớn ở phía Nam, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã hợp tác liên kết với các đơn vị tronh hệ thống, trong đó có Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường Đồng Nai, Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường Bình Dương (đơn vị chuyên môn phụ trách triển khai và quản lý các hoạt động liên quan đến chăm sóc sức khỏe người lao động trên địa bàn tỉnh) về các nội dung:

      - Về kỹ thuật chuyên môn: hợp tác liên kết, hỗ trợ trong các lĩnh vực sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường cụ thể là: Quan trắc môi trường lao động, khám sức khoẻ định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, đánh giá tâm sinh lý lao động và Éc-gô-nô-mi, quan trắc môi trường lao động, các hoạt động xét nghiệm độc chất học công nghiệp, sinh hoá bệnh nghề nghiệp.

      - Về hoạt động đào tạo: đào tạo, tập huấn cấp chứng chỉ khám bệnh nghề nghiệp, quan trắc môi trường lao động và y tế lao động. Cấp giấy chứng nhận/ chứng chỉ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và các lĩnh vực chuyên ngành của Viện.

Nguyễn Văn Sơn – Phó Viện trưởng thảo luận các nội dung hợp tác giữa Viện SKNN&MT và

Trung tâm BVSKLĐ&MT Đồng Nai

 

 Nguyễn Văn Sơn – Phó Viện trưởng, Viện SKNN&MT thăm và làm việc tại Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường Bình Dương

        Đến nay nhiều hoạt động đã được Viện phối hợp hiệu quả với hai Trung tâm, đặc biệt liên quan đến đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên ngành theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường. Đây là tiền đề quan trọng góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trong hệ thống làm công tác chăm sóc sức khỏe người lao động. Cụ thể:

        Tại Đồng Nai, Viện đã phối hợp với Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường Đồng Nai tổ chức thành công 06 lớp đào tạo, cấp chứng chỉ cho 393 học viên, trong đó 67 học viên được cấp chứng chỉ quan trắc môi trường lao động; 285 học viên được cấp chứng chỉ Y tế lao động và 41 học viên được cấp chứng chỉ bệnh nghề nghiệp.

Nguyễn Văn Sơn – Phó Viện trưởn tại 01 lớp tập huấn tại Đồng Nai

        Tại Bình Dương, Viện đã phối hợp với Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường Bình Dương tổ chức thành công 02 lớp đào tạo, cấp chứng chỉ về Y tế lao động cho 134 học viên. Bên cạnh đó, Viện cũng hỗ trợ tư vấn trực tiếp về công tác đo, kiểm tra môi trường lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, lập hồ sơ Vệ sinh an toàn lao động, Hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động cho công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam (GSV) tại Bình Dương.Nguyễn Văn Sơn – Phó Viện trưởng, Viện

SKNN&MT làm việc tại công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam tại Bình Dương

         Trong thời gian tới, Viện sẽ tiếp tục phối hợp, đồng hành với các đơn vị trong hệ thống để triển khai các hoạt động liên quan đến công tác khám sức khoẻ định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, đánh giá tâm sinh lý lao động và Éc-gô-nô-mi, quan trắc môi trường lao động, các hoạt động xét nghiệm độc chất học công nghiệp, sinh hoá bệnh nghề nghiệp… tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp để góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người lao động.

        Thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động và đặc biệt là vì sức khỏe của người lao động, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường được Lãnh đạo Bộ Y tế giao làm đầu mối xây dựng “Đề án nâng cấp hệ thống chăm sóc sức khỏe người lao động, kiểm soát bệnh nghề nghiệp”, khi Đề án được phê duyệt và triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống sẽ tạo thuận lợi rất lớn cho công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe người lao động trên cả nước.