logo

Thử nghiệm thiết bị làm mát cho nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chống dịch Covid-19

02/06/2021