logo

CẤP PHÁT NƯỚC MUỐI ION CHO CÁN BỘ VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

12/03/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng về việc bảo vệ sức khỏe cho toàn thể CCVCNLĐ của Viện trong đợt dịch COVID-19, Viện đã sản xuất nước muối ion và phát miễn phí cho toàn thể CCVCNLĐ của Viện từ ngày thứ hai 09/03/2020. Mỗi cán bộ Viện  được yêu cầu tự chuẩn bị sẵn 01 chai sạch loại 500ml để lấy nước muối ion về sử dụng.