logo

Chương trình Tọa đàm Ô nhiễm môi trường đô thị và Sức khoẻ cộng đồng

13/03/2018

Tọa đàm
Ô nhiễm môi trường đô thị và Sức khoẻ cộng đồng
17.03.2018 – 14h00
Hội trường L’Espace
Vào cửa tự do
Ngôn ngữ tọa đàm : tiếng Việt

Diễn giả:
– TS. Hoàng Dương Tùng – Nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường;

– PGS. TS. Vũ Văn Giáp – Tổng thư ký Hội hô hấp Việt Nam; PGĐ Trung tâm Hô Hấp BV Bạch Mai;
– PGS. TS. Doãn Ngọc Hải – Viện trưởng Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế;
– TS. Trần Thị Tuyết Hạnh – Trưởng bộ môn Sức khỏe Môi trường, Đại học Y tế Công Cộng.

Đánh giá đúng đắn hiện trạng và kiểm soát hiệu quả ô nhiễm đô thị Hà Nội là thách thức lớn đối với các cơ quan quản lý liên ngành. Trong toạ đàm này, các diễn giả sẽ cung cấp cho người tham dự các thông tin về các nỗ lực và kết quả của các hoạt động quan trắc, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường ở Hà Nội. Đồng thời, mối quan hệ giữa mức độ ô nhiễm môi trường và sức khoẻ người dân thành phố sẽ được bàn luận cùng với việc cung cấp các giải pháp tự đánh giá và kiểm soát ô nhiễm tại hộ gia đình.

http://www.institutfrancais-vietnam.com/vi/ha-noi/chuong-trinh-ha-noi/hoi-thao/o-nhiem-moi-truong-do-thi-va-suc-khoe-cong-dong-2/