logo

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Lãnh đạo cấp Khoa/Phòng/Trung tâm

25/02/2020

 

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Lãnh đạo cấp Khoa/Phòng/Trung tâm

 Sáng ngày 04/02/2017, tại Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã diễn ra lễ công bố các Quyết định về việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Lãnh đạo cấp khoa/phòng/trung tâm cho 06 đồng chí; các đồng chí được bổ nhiệm lần này bao gồm:

  • Quyết định số 23/QĐ-SKNN&MT ngày 31/01/2020 của Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường đối với KS. Nguyễn Thị Ngọc Tú.
  • Quyết định số 24/QĐ-SKNN&MT ngày 31/01/2020 của Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính đối với ThS.BS. Nguyễn Thái Hiệp Nhi.
  • Quyết định số 25/QĐ-SKNN&MT ngày 31/01/2020 của Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường về việc bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đối với ThS. Phan Thúy Chinh.
  • Quyết định số 26/QĐ-SKNN&MT ngày 31/01/2020 của Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường về việc bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng khoa Xét nghiệm và Phân tích đối với ThS.BS. Đàm Thương Thương.
  • Quyết định số 27/QĐ-SKNN&MT ngày 31/01/2020 của Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường về việc bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng khoa Sức khỏe môi trường và cộng đồng đối với ThS. Đỗ Phương Hiền.
  • Quyết định số 28/QĐ-SKNN&MT ngày 31/01/2020 của Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường về việc bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường đối với ThS. Nguyễn Phương Hằng.
   

PGS Doãn Ngọc Hải – Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trao Quyết định cho các cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

 

Tại buổi lễ, PGS.TS. Doãn Ngọc Hải – Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, các đồng chí sẽ phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng lực chuyên môn, quản lý của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Viện trưởng hy vọng các cán bộ vừa được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sẽ cùng với Ban Lãnh đạo và tập thể Viện cùng xây dựng Viện ngày một vững mạnh và không ngừng phát triển trong thời gian tới.

Thu Hằng