logo

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Lãnh đạo cấp Khoa/Phòng/Trung tâm

05/11/2021

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Lãnh đạo cấp Khoa/Phòng/Trung tâm

         Sáng ngày 05/11/2021, tại Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã diễn ra lễ công bố các Quyết định về việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Lãnh đạo cấp khoa/phòng/trung tâm cho 04 đồng chí; các đồng chí được bổ nhiệm lần này bao gồm:

  • Quyết định số 417/QĐ-SKNN&MT ngày 04/11/2021 của Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Vệ sinh – An toàn lao động đối với ThS. Đinh Xuân Ngôn.
  • Quyết định số 338/QĐ-SKNN&MT ngày 29/9/2021 của Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng khoa Vệ sinh – An toàn lao động đối với ThS.BS. Trinh Văn Nghinh.
  • Quyết định số 409/QĐ-SKNN&MT ngày 01/11/2021 của Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường về việc cử Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học đối với ThS. Phan Thúy Chinh.
  • Quyết định số 326/QĐ-SKNN&MT ngày 01/9/2021 của Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp đối với ThS.BS. Đặng Xuân Kết.
 

PGS.TS. Doãn Ngọc Hải – Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trao Quyết định cho các cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

 

        Tại buổi lễ, PGS.TS. Doãn Ngọc Hải – Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, các đồng chí sẽ phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng lực chuyên môn, quản lý của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Viện trưởng hy vọng các cán bộ vừa được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sẽ cùng với Ban Lãnh đạo và tập thể Viện cùng xây dựng Viện ngày một vững mạnh và không ngừng phát triển trong thời gian tới.