logo

ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI: NỘI QUY VIỆN VÀ VĂN HÓA CÔNG SỞ

22/08/2019

 

Sáng nay, 21/8/2018, Chương trình đào tạo nhân viên mới của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tiếp tục với chủ đề Nội quy Viện và Văn hóa công sở do Ths Vũ Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học trực tiếp giảng dạy. Các học viên bao gồm đầy đủ 27 nhân viên hợp đồng dưới 24 tháng và nhân viên đang trong thời gian thử việc 3 tháng.

 

 

Trong bài giảng, Ths. Vũ Thị Mỹ Hạnh khẳng định mỗi cá nhân, không chỉ nhân viên mới và toàn bộ các cán bộ nhân viên trong viện đều phải nắm rõ những nội quy nội bộ của Viện nhằm thực hiện tốt trách nhiệm và quyền lợi trong quá trình làm việc và công tác, tránh những sai sót không đáng có. Đồng thời, văn hóa công sở phải nhất quán và mang tính chất đặc trưng của tổ chức.

Chia sẻ về văn hóa công sở, Ths Hạnh đã có phần nhận xét về phong cách ăn mặc, phong cách làm việc và giao tiếp giữa nhân viên và Lãnh đạo; giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp. Trong đó nhấn mạnh, tất cả nhân viên khi đến làm việc cần chuẩn bị tư trang và có lối giao tiếp phù hợp.

Đưa ra trong bài học, Ths. Vũ Thi Mỹ Hạnh đã làm rõ các quy định về giờ làm việc tại cơ quan, quy định về chế độ nghỉ phép, nghỉ việc và quy định về đóng bảo hiểm xã hội tại Viện đồng thời học viên cũng nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính bên cạnh việc thực hiện các công việc chuyên môn. Trong thời gian làm việc 3 tiếng đồng hồ, học viên đã được trang bị đầy đủ những hiểu biết về Viện, giúp học viên nắm rõ các quy định của Viện.

Sau khóa học, chắc chắn rằng các cán bộ nhân viên mới sẽ chấp hành tốt và xây dựng văn hóa công sở vững mạnh hơn nữa.