logo

ĐOÀN CÔNG TÁC VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THAM GIA BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC ĐẶC BIỆT CỦA BỘ Y TẾ LÀM VIỆC VỚI NGÀNH Y TẾ TỈNH BẮC NINH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

29/05/2021

          Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Ninh yêu cầu các giải pháp chống dịch đưa ra phải thiết thực gắn với thực tiễn của địa phương để khoanh vùng nhanh, khống chế dịch trong thời gian sớm nhất.

          Chiều ngày 28/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

 

          Thực hiện Quyết định 2593/QĐ-BYT ngày 26/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh (gọi tắt là Bộ phận); các thành viên Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tham gia Bộ phận bao gồm:

  1. TS. Nguyễn Đức Sơn, Phó Viện trưởng;
  2. TS. Lỗ Văn Tùng, Trưởng khoa Sức khỏe môi trường và cộng đồng;
  3. ThS. Đinh Xuân Ngôn, Phó trưởng khoa phụ trách An toàn- Vệ sinh lao động;
  4. BS. Trần Trọng Hiếu, Khoa Tâm sinh lý- Ecgônômi;
  5. BS. Mai Tuấn Linh, Khoa Bệnh nghề nghiệp;
  6. CN. Bùi Thị Thu Oanh, Trung tâm đào tạo và quản lý khoa học.

 

 

          Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận định: “Bộ Y tế và Bắc Ninh phải phối hợp chặt chẽ và thống nhất để chống dịch hiệu quả”. Thứ trưởng đề nghị các thành viên thuộc Bộ phận lên kế hoạch, mục tiêu, chương trình làm việc bám sát tình hình thực tiễn của dịch COVID-19 của địa phương, đề xuất các giải pháp thiết thực gắn với thực tiễn của địa phương để khoanh vùng nhanh, khống chế dịch trong thời gian sớm nhất.