logo

GIÁ TRỊ CỦA NƯỚC

24/03/2021

GIÁ TRỊ CỦA NƯỚC

 

        Nước có giá trị to lớn và phức hợp đối với mỗi hộ gia đình, thực phẩm, văn hóa, sức khỏe, giáo dục, kinh tế và sự toàn vẹn của môi tường tự nhiên. Nếu bỏ qua bất kỳ giá trị nào trong số này, chúng ta có nguy cơ quản lý sai nguồn tài nguyên hữu hạn và không thể thay thế này. Nếu không có sự hiểu biết toàn diện về giá trị thực sự, đa chiều của nước, chúng ta sẽ không thể bảo vệ nguồn tài nguyên quan trọng này vì lợi ích của tất cả mọi người.

        Chính vì vậy, ngày Nước Thế giới năm nay (22/3/2021) lấy chủ đề là “Giá trị của nước” nhằm tôn vinh giá trị của nước và nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc khủng hoảng nước toàn cầu, với trọng tâm cốt lõi là thúc đẩy các hành động để đạt được Mục tiêu Phát triển bền vững số 6 (SDG6): Nước và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030. Bên cạnh đó chủ đề của Ngày Nước thế giới năm nay nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng và giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và biến đổi khí hậu. 

       Một số thông điệp của Ngày Nước thế giới 2021:

 Tại sao nước lại quan trọng với bạn? Nước có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?

Ảnh hưởng của nước đến phụ nữ và nam giới khác nhau như thế nào?

Nước quan trọng như thế nào trong các hoạt động văn hóa nơi bạn sinh sống?

Nước có vai trò như thế nào đối với nơi ở, nơi làm việc và trường học của bạn?

Nước ảnh hưởng như thế nào đến nguồn lương thực bạn dùng?

(Nguồn Cục Quản lý tài nguyên nước)