logo

Hội thảo "Ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe và biện pháp dự phòng".

21/07/2017

 

 

 

Các thành viên Ban Tổ chức chụp ảnh ghi nhớ

 

 

Chiều ngày 20/7/2017, tại khách sạn Nikko Hanoi đã diễn ra Hội thảo "Ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe và biện pháp dự phòng" do Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường phối hợp với công ty TNHH Rion, Nhật Bản tổ chức.

 

 

Tham dự Hội thảo, phía Bộ Y tế có PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; lãnh đạo một số Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; cùng với sự có mặt của giới chuyên môn PGS.TS Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, các bác sĩ, nghiên cứu viên của Viện, sự có mặt và tham gia báo cáo của PGS.TS. Lê Công Định, Trưởng khoa Tai – Mũi – Họng Bệnh viện Bạch Mai. Phía Nhật Bản có ông Kenichi Shimizu, Chủ tịch HĐQT Công ty Rion cùng các cố vấn, đại diện của công ty tại Việt Nam, ông Momoi Ryosuke, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản.

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hơn 40 năm qua phát triển tốt đẹp, và y tế luôn là một lĩnh vực ưu tiên cao trong hợp tác song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản, đây là nền tảng để giới thiệu các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực y tế giữa hai bên.

Trình bày tại Hội thảo Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường có hai tham luận chuyên môn.

 

 

PGS.TS Doãn Ngọc Hải trình bày tham luận “Ô nhiễm tiếng ồn và sức khỏe người lao động tại Việt Nam”

 

 

PGS.TS Doãn Ngọc Hải trình bày tham luận “Ô nhiễm tiếng ồn và sức khỏe người lao động tại Việt Nam”. Trong bài đã đưa ra hệ thống các qui định của pháp luật về chăm sóc sức khỏe cho người lao động, danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm tại Việt Nam có 34 bệnh trong đó có bệnh Điếc nghề nghiệp do tiếng ồn. Cùng với trình bày thực trạng công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, bao gồm cả chăm sóc sức khỏe cho người lao động tiếp xúc với tiếng ồn tại Việt Nam, PGS.TS đã đề xuất hợp tác với Công ty Rion trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động tiếp xúc với tiếng ồn.

 Bài tham luận “Ô nhiễm tiếng ồn: ảnh hưởng đến sức khỏe – sức nghe” là một nghiên cứu của Thạc sĩ tai mũi họng Hà Lan Phương – Phó trưởng khoa Khám bệnh chuyên ngành, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, tham luận đã nêu rõ ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khoẻ và sức nghe là vấn đề y tế công cộng lớn và đặt ra vai trò của y tế dự phòng đến kiểm t ra, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng trong việc giảm bớt sự ảnh hưởng của ô nhiễm tiếng ồn trong bối cảnh ngày càng tăng của một xã hội đang trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa.

 

 

Thạc sĩ tai mũi họng Hà Lan Phương trình bày tham luận

 

Quan điểm của Hội thảo là vấn đề dự phòng trong ngăn ngừa ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe được sự đồng thuận của tất cả các bên tham dự, Công ty Rio đã trình bày kinh nghiệm và kỹ thuật của Nhật Bản trong ngành khoa học âm thanh, nghiên cứu tiếng ồn và suy giảm sức nghe trong ngành hàng không và giao thông tại Nhật Bản; Kỹ thuật và những đóng góp của Rion trong khắc phục và dự phòng.

 Bên lề Hội thảo có bàn trưng bày các sản phẩm trang thiết bị y tế làm tăng sức hút của hội thảo. Công ty Rion giới thiệu một số thiết bị đo môi trường, thiết bị thính học. Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đem đến một không gian có thể thực hiện đo thính lực tại phòng đo lưu động, thiết bị test tâm sinh lý tại chỗ, một số trang thiết bị đánh giá gánh nặng lao động; thiết bị đo môi trường lao động…

 

 

 

 

Buổi hội thảo đã thành công tốt đẹp mở ra hướng hợp tác toàn diện để chăm sóc cho cộng đồng hướng tới một xã hội mạnh khỏe và hài lòng.

PHÒNG CNTT-TV-TT