logo

Hội thảo chính sách, pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nước

01/09/2015

Hôm nay, ngày 8/5/2015, Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tham dự buổi Hội thảo về Chính sách, pháp luật về Kiểm soát ô nhiễm nước do Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội chủ trì.

“Nước là cốt lõi của phát triển bền vững” (tuyên bố của Liên hiệp quốc về Thập niên nước 2005 – 2015).

Hiện nay, tình trạng ô nhiễm nước làm tăng chi phí sản xuất, giảm chất lượng sản phẩm từ đó giảm tính cạnh tranh sản phẩm của các ngành và dẫn đến suy giảm nghiêm trọng chất lượng môi trường và chất lượng sống của cộng đồng. The báo cáo thống kê của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường, trung bình mỗi năm có tới 9.000 người tử vongg vì nước ô nhiễm. Điều này cho thấy rất cần thiết phải rà soát, đánh giá lại các văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước hiện có và cân nhắc đến việc xây dựng mới luật kiểm soát ô nhiễm nước với mục tiêu nhằm bảo vệ bền vững nguồn nước nguyên liệu, bảo vệ môi trường.

Trong Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới, IPU 132, tại Việt Nam, Đại hội đã thông qua Nghị quyết về “Định hình cơ chế mới về quản trị nước: Thúc đẩy hành động của Nghị viện về vấn đề nước sạch và vệ sinh”. Để hưởng ứng Nghị quyết của IPU 132, Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi Hội thảo “Chính sách, pháp luật về Kiểm soát ô nhiễm nước”.

Tham dự hội thảo gồm có: TS. Võ Tuấn Nhân, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội; TS. Lê Hồng Thịnh và TS. Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ông Mai Thanh Dung, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đại diện Văn phòng chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; Bộ Tư pháp; Tổng cục thủy sản; v.v. Về phía Bộ Y tế có đại diện của Cục Quản lý môi trường y tế và Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tham dự.

Trong bài tham luận tại Hội thảo, TS. Doãn Ngọc Hải đã trình bày một số quy định về kiểm tra chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt và nước thải ngành y tế; một số khó khăn, thách thức trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt và nước thải trong ngành y tế. TS. Hải đã nhận định đối với cấp nước ăn uống, sinh hoạt rất cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành liên quan để kiểm soát chất lượng nước nguồn, từ đó giúp giảm kinh phí xử lý nước và đảm bảo chất lượng nước cung cấp cho người dân ổn định và đạt tiêu chuẩn. Việc xem xét, đề xuất một Luật chung về Kiểm soát ô nhiễm và Bảo vệ nguồn nước, được thống nhất và áp dụng chung đối với tất cả các Bộ ngành để có thể kiểm soát ô nhiễm nước và bảo vệ nguồn nước bền vững là cần thiết.

TS. Doãn Ngọc Hải tham gia tham luận tại Hội thảo

Hội thảo đi đến kết luận: Kiểm soát ô nhiễm nước là rất quan trọng và cần thiết nhưng cần tập trung, làm rõ hồ sơ để xây dựng luật Kiểm soát ô nhiễm một cách chi tiết, cụ thể, có chế tài và ban hành là có thể thực thi được ngay.

Cuối buổi hội thảo, TS. Hải đã trả lời phỏng vấn của VTV2 về một số vấn đề liên quan đến chủ đề hội thảo.

Đỗ Phương Hiền

Khoa Vệ sinh và Sức khỏe môi trường