logo

HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM TỪ CÁC NGUỒN THẢI TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ TRÊN TOÀN QUỐC

10/12/2019

HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM TỪ CÁC NGUỒN THẢI TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ TRÊN TOÀN QUỐC

        Với nỗ lực đảm bảo giảm thiểu lượng chất thải y tế cần xử lý, bên cạnh Luật Bảo vệ môi trường, các thông tư về quản lý chất thải nguy hại, Bộ Y tế cũng Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải y tế. Bộ Y tế cũng giao nhiệm vụ cho Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường; Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên thực hiện đánh giá tình hình phát thải chất thải y tế tại một số các bệnh viện thuộc các khu vực Bắc, Trung, Nam. Bên cạnh đó, để có cái nhìn tổng quan về lượng chất thải y tế phát sinh cũng như đánh giá về mức độ ô nhiễm của chất thải y tế, Bộ Y tế đã giao Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và Trường đại học Y tế công cộng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường “Tổng điều tra toàn quốc về nguồn thải từ hoạt động y tế và dánh giá mức độ ô nhiễm từ các nguồn thải tại các cơ sở y tế” với 02 mục tiêu chính: (1) Đánh giá thực trạng các nguồn thải từ hoạt động y tế và (2) đánh giá mức độ ô nhiễm từ các nguồn thải tại các cơ sở y tế tại Việt Nam.

        Nhiệm vụ được thực hiện trong vòng ba năm, từ 2017 đến 2019 tại các cơ sở y tế trên địa bàn 19 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Các cơ sở y tế được khảo sát, đánh giá bao gồm tất cả các bệnh viện tuyến trung ương; các bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố; các cơ sở y tế tuyến quận, huyện; các trạm y tế xã, phường, thị trấn và một số các phòng khám tư nhân trên địa bàn 19 tỉnh/thành phố.

        Sau 3 năm thực hiện nhiệm vụ, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã Dự thảo báo cáo đánh giá mức độ ô nhiễm từ các nguồn thải tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Để hoàn thiện dự thảo báo cáo, từ ngày 25/11 đến 03/12, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức 03 hội thảo góp ý tại 03 tỉnh/thành phố, gồm: thành phố Hồ Chí Minh. Đăk Lăk và Hà Nội.

        Chủ trì các hội thảo là TS. Nguyễn Thanh Hà - Phó Cục trường Cục Quản lý môi trường y tế; PGS.TS. Doãn Ngọc Hải - Viện trường Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (tại Hội thảo góp ý ở Đăk Lăk và Hà Nội) và TS. Nguyễn Đức Sơn - Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (tại Hội thảo góp ý ở thành phố Hồ Chí Minh). Tham dự các hội thảo góp ý có đại diện của các Sở Y tế, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố, các bệnh viện/cơ sở y tế và đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

TS. Nguyễn Thanh Hà phát biểu khai mạc tại hội thảo góp ý ở thành phố HCM và Đak Lak

 

Chủ trì hội thảo tại Hà Nội: TS. Nguyễn Thanh Hà và PGS.TS. Doãn Ngọc Hải

Chủ trì hội thảo tại tp. HCM: TS. Nguyễn Thanh Hà và TS. Nguyễn Đức Sơn

 

        Trong hội thảo, các báo cáo viên của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và Trường Đại học Y Tế công cộng đã trình bày, chia sẽ kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian từ 2017 - 2019, cũng như kết quả đánh giá mức độ ô nhiễm từ các nguồn thải tại các cơ sở y tế trên toàn quốc với 04 bài trình bày chính là:

  • Thực trạng nguồn thải và lượng phát thải chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên toàn quốc - TS. Lê Thị Thanh Hương, Trường Đại học Y tế công cộng
  • Đánh giá mức độ ô nhiễm từ nước thải y tế tại các cơ sở y tế trên toàn quốc - ThS. Lương Thị Thanh Thủy, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
  • Đánh giá mức độ ô nhiễm từ chất thải rắn y tế tại các cơ sở y tế trên toàn quốc - ThS. Đàm Thương Thương; ThS.
  • Đỗ Phương Hiền, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
  • Đánh giá mức độ ô nhiễm từ khí thải tại các cơ sở y tế trên toàn quốc - TS. Nguyễn Văn Thường, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
 

TS. Lê Thị Thanh Hương

ThS. Đỗ Phương Hiền

Báo cáo tại Hội thảo góp ý ở TP. Hồ Chí Minh

ThS. Lương Thị Thanh Thủy

Báo cáo tại Hội thảo góp ý ở Đak Lak

ThS. Đàm Thương Thương

Báo cáo tại Hội thảo góp ý ở Hà Nội

         Các bài báo cáo đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu tham dự hội thảo và đã nhận được những phản hồi tích cực về nội dung từ các đại biểu. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưa ra những góp ý hữu ích để hoàn thiện báo cáo như: cần làm rõ hơn phương pháp đánh giá mức độ ô nhiễm, cần thống nhất về khái niệm các loại chất thải giữa các ngành để người đọc dễ hiểu hơn, cần bổ sung những kiến nghị về cơ chế, chính sách trong quản lý, xử lý chất thải y tế cụ thể, v.v.

Một số đại biểu góp ý tại Hội thảo góp ý ở TP.HCM

Một số đại biểu góp ý tại Hội thảo góp ý ở Đak Lak

Một số đại biểu góp ý tại Hội thảo góp ý ở Hà Nội và Đak Lak

         Để góp phần vào thành công của hội thảo góp ý, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương, Đăk Lă k, Bình Thuận, Cao Bằng và Quảng Ninh đã có bài trình bày tham luận về công tác quản lý chất thải y tế tại tỉnh/thành phố mình. Các báo cáo tham luận đã cũng cấp thêm nhiều thông tin thực tế về tình hình phát sinh chất thải y tế, triển khai công tác quản lý chất thải y tế, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai cũng như định hướng sắp tới của tỉnh/thành phố để đảm bảo chất thải y tế được quản lý an toàn trên địa bàn tỉnh/thành phố.

 

Đại diện SYT tỉnh Bình Dương có bài chia sẻ về công tác quản lý CTYT tại Bình Dương

Đại diện SYT tỉnh Quảng Ninh có bài chia sẻ về công tác quản lý CTYT tại Quảng Ninh

 

Đại diện SYT tỉnh Cao Bằng có bài chia sẻ về công tác quản lý CTYT tại Cao Bằng

        Trong hội thảo, các đại biểu cũng nêu ý kiến và nêu ra một số khó khăn, vướng mức của địa phương trong quá trình thực hiện quản lý chất thải y tế. Chủ trì hội thảo và các báo cáo viên đã trả lời những câu hỏi, thắc mắc của các đại biểu.

Các đại biểu tiếp tục tham gia trao đổi và có câu hỏi tại hội thảo 3 miền về công tác quản lý chất thải y tế

         Nhằm hỗ trợ các cơ sở y tế trong việc xử lý chất thải lây nhiễm, hướng tới áp dụng giải pháp xử lý bằng công nghệ không đốt theo Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 08/2/2012 về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, PGS.TS. Doãn Ngọc Hải đã có bài trình bày ngắn chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý CTYT của Nga và giới thiệu về thiết bị xử lý chất thải lây nhiễm bằng công nghệ không đốt như một giải pháp hiệu quả về mặt xử lý loại chất thải này và hiệu quả về mặt kinh tế cho các cơ sở y tế.

PGS.TS. Doãn Ngọc Hải tại Hội thảo

        Hội thảo góp ý dự thảo báo cáo đánh giá mức độ ô nhiễm từ các nguồn thải tại các cơ sở y tế trên toàn quốc đã kết thúc thành công tốt đẹp với những phản hồi tích cực và những góp ý từ đại biểu tham dự; các báo cáo viên tiếp thu những góp ý của các đại biểu về dự thảo báo cáo và sẽ điều chỉnh và hoàn thiện báo cáo.