logo

Lớp tập huấn hỗ trợ năng lực giám sát môi trường lao động cho tuyến tỉnh và tuyến huyện

13/08/2015

Từ ngày 7-7 đến ngày 11-7, Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức lớp tập huấn hỗ trợ tăng cường năng lực giám sát môi trường lao động cho tuyến tỉnh và tuyến huyện. Tham gia giảng dạy là các chuyên gia cao cấp cùng đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm của Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.

   An toàn vệ sinh lao động là lĩnh vực liên quan đến bảo vệ sự an toàn, sức khỏe, phúc lợi cho người lao động. Trước đây Viện cũng đã tổ chức thành công các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác y tế lao động trong cả nước về giám sát môi trường lao động. Vì vậy với mục tiêu nâng cao năng lực giám sát môi trường lao động nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn và khỏe mạnh cho cá nhân, gia đình và cho cả cộng đồng, lớp tập huấn cung cấp những kiến thức về vệ sinh an toàn lao động, điều kiện lao động, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi truờng lao động; các kỹ thuật đo và đánh giá tiếng ồn, bức xạ; giám sát bụi, giám sát các yếu tố hóa học trong môi trường lao động.

Sau khóa học, các học viên được nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng về giám sát môi trường lao động theo đó có thể triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động, dịch vụ y tế cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

PGS.TS. Trần Thị Ngọc Lan hướng dẫn lớp tập huấn