logo

TOÀN VĂN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH LÊ ANH THƯ

06/07/2021

Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng phòng ngừa chuẩn tại các Bệnh viện đa khoa thuộc Sở Y tế Hà Nội và đánh giá hiệu quả biện pháp can thiệp.

Chuyên ngành: Sức khỏe nghề nghiệp         Mã số: 62.7201.29

  1. Toàn văn luận án
  2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh và tiếng Việt)
  3. Trang thông tin những đóng góp mới của luận án (Tiếng Việt và Tiếng Anh)

 

File đính kèm: https://drive.google.com/drive/folders/1Z-sFfeVNs4zNJykMnPpY8QRHcWQxkdfb?usp=sharing